หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก

หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

เพิ่มเพื่อน
รับข่าวสาร
มาเป็นเพื่อนเรามีแต่ได้

วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
 
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)
เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้
คน10จำพวกคบไม่ได้
ID: 0863222544
 

ปัญหาหนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่กฎหมายมีทางออกให้ลูกหนี้
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
" บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ "
 


บ้านพักลูกหนี้

: สำหรับลูกหนี้ที่ถูกทวงหนี้ที่บ้านและทำงาน หรือไม่อยากพบหน้าเจ้าหนี้
: ไม่อยากให้พ่อแม่รู้ว่าว่าเป็นหนี้ และกลัวว่าจะมีหนังสือทวงหนี้
: ต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวเจ้าหนี้หน้าไหนอีกแล้ว เราจัดบ้านพักให้ลูกหนี้ทุกคนคลายทุกข์
และมีความสุขกับการเป็นหนี้

รมชม "บ้้านพักหนี้ " facebook.com

 ลูกหนี้ได้ "เฮ" ทั้งประเทศ เงินเดือนไม่เกิน 20,000 และเงินตอบแทน 300,000 บ อายึดไม่ได้
  พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30)
พ.ศ.2560 เมื่องันที่ 6 กค. ที่ผ่านมา โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับ
ผิดแห่งการบังคับคดี
      มาตรา 302 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้
ตามคําพิพากษา ต่อไปนี้ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
    (๑) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ ส่วนเงินรายได้เป็นคราว ๆ ซึ่งบุคคลภายนอกได้ยกให้
เพื่อเลี้ยงชีพนั้น ให้มีจํานวนไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควร
    (๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ เบี้ยหวัด หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บํานาญ หรือบําเหน็จที่หน่วยราชการ
ได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น
    (๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกัน
ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างหรือบุคคลอื่นใดได้จ่ายให้แก่
บุคคลเหล่านั้น หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นจํานวนรวมกันไม่เกินเดือนละ
สองหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
    (๔) บําเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม (๓) เป็นจํานวนไม่เกิน
สามแสนบาทหรอตามจำนวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
    (๕) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่น
เป็นจํานวนตามที่จําเป็นในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควร
   วิธีสร้างอำนาจสู้เจ้าหนี้ "ถูกอายัดเงินเดือน,ถูกยึดทรัพย,วิธีโกงเจ้าหนี้ตามกฎหมาย
 ศูนย์แก้ปัญหาหนี้(ลูกหนี้)แห่งชาติ บรรยายวิธีแก้ปัญหาหนี้ ฟรี บรรยายวิธีแก้ปัญหาหนี้ ทุกวันอาทิตย์เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
ไม่ให้ทวงหนี้ที่บ้านที่ทำงาน ,ให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้ ,
เจ้ายึดทรัพย์สินในบ้านไม่ได้

  TVออนไลย์ ชมรมคนปลดหนี้ และปราบคอรัปชั่น เปิดสถานีทุกวัน
  รับสมัครทนายความ 10,000-20,000 บาท/เดือนรับฝึกสอบตั่วทนายความ,และฝึกประสบการณ์คดีให้ทนายใหม่,ทนายฟรีแลนช์

 CD DVD วิธีปลดหนี้,วิธีแก้ปัญหาหนี้
 เรื่อง ลูกหนี้ยากให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้ตามที่ลูกหนี้มีเงินชำระได้
เรื่อง ลูกหนี้ไม่อยากให้เจ้าหนี้ตามมายึดทรัพย์สินภายในบ้านที่ลูกหนี้อาศัยอยู่
เรื่อง ลูกหนี้ไม่ให้เจ้าหนี้โทรทวงหนี้หรือส่งคนมาทวงหนี้ที่ทำงานที่บ้าน
สำรองที่นั่งได้แล้ว ลูกหนี้จะได้รู้วิธีแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อ หนี้เงินกู้
  โดยไม่ต้องไปปรึกษาเว็บให้กำลังใจที่ไหนอีกแล้ว  หรือจ้างทนายให้ว่าความ   ลูกหนี้สามารถ
   ตัดสินใจดำเนินการแก้ปัญหาด้วยตัวเองตามหลักกฎหมาย
จะไม่มีเจ้าหนี้หน้าไหนกล้าส่งคนมาทวงหนี้ถึงที่บ้านและที่ทำงานอีกแล้ว  ( คลิ๊กดูแล้วจะรู้ว่าจริง) เราช่วยไม่ให้ถูกตามทวงหนี้แบบมหาโหดได้
จะไม่มีเจ้าหนี้หน้าไหนกล้าส่งคนมาทวงหนี้ถึง
   ที่บ้านและที่ทำงานอีกแล้ว

  ของจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์กันอีกแล้ว เจ้าหนี้เอากฎหมายโกงลูกหนี้ แต่เจอลูกหนี้ใจเด็ด หาดูไม่ได้อีกแล้ว ( ๑ . คำพิพากษา   ๒ . และคำสั่ง ) เงินกู้และเงินที่ถูกอายัด
   ลูกหนี้นอนหลับสบาย เจ้าหนี้มีแต่ฝันร้าย

ส.ส.สุชาติ ภิญโญ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๖ นครราชสีมา) ชาวจังหวัดนครราชสีมาที่เดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสิน เชิญพบ สส.สุชาติ ภิญโญ
 ท่านสามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นหนี้เกี๋ยวอ้อย เกี๋ยวมัน
 หนี้โรงสี หนี้เงินกู้นอกระบบ หนี้บัตรและสินเชื่อเครดิต หนี้ธนาคาร
 โทรนัดพบ 081-8777497 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

    ถ้าไม่รู้มีสองสิ่งนี้  Detective &  Lawyer  จงอย่างคิดต่อสู้คดี  หรือคิด
   หลบเจ้าหนี้    หรือคิดล้มบนกองฟูกเป็นอันขาด (สุดยอดจริงๆ มีทั้งภาพและเสียง
   ของการสืบคดี หาดูไม่ได้อีกแล้ว) >>>
 ต่อไปนี้เป็นเรื่องจริง เสียงจริงพวกที่ชอบทวงหนี้แบบมิชอบด้วยกฎหมาย
    หาฟังไม่ได้อีกแล้ว   " ถูกเจ้าหนี้หรือตัวแทนเจ้าหนี้ทวงหนี้แบบโหดๆ ทั้ง
    ที่บ้านและที่ทำงาน อ้างจะเอาตำรวจมาจับ หรือด่า แบบเสียๆ หายๆ   ลูกหนี้เองก็กลัว
    จะตกงาน กลัวพ่อแม่และคนในครอบครัวจะเดือดร้อน จะไปจ้าง ทนายความก็ไม่มี
    เงินต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวอีกแล้ว "
( รายละเอียด ) > > >

ข่าวด่วน
" รัฐปลดหนี้ให้ลูกหนี้แล้ว "

      ท่านเห็นอยู่แล้วปัจจุบันนี้ คนทำงานแทบทุกคนตกเป็นลูกหนี้บัตรเครดิตกันทั่วหน้า
  ท่านย่อมทราบดีว่าขณะนี้ ผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตทั้งประเทศมีหนี้สินรวมกันทั้งหมด
  แล้วประมาณแสนล้านบาท    หนี้สินจำนวนนี้ก็รู้กันอยู่ว่า ลูกหนี้ไม่มีโอกาศที่จะใช้หนี้ได้หมด
  เหตุเพราะสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับ บัตรเครดิตนั้น เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
  ( รายละเอียด >> )

ลูกหนี้จะได้ " เฮ " อีกแล้ว

     ขณะนี้รัฐกำลังออกพระราชบัญญัติใหม่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการแจ้งเครดิต ลูกหนี้ให้กับ
  สถาบันเครดิต กลาง ( เครดิตบูโร ) ต่อไปสถาบบันการเงินต่างๆ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
  กฎหมาย    ถ้าไม่ดำเนินการติดคุกและถูกปรับอีกเป็นแสน (รายละเอียด) >>>

      ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศแจ้งต่อธนาคาร
พาณิชย์ทุกแห่ง บริษัทเงินทุน (บง.) และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (นันแบงก์)
ภายใต้กำกับทุกแห่งใช้แนวทางปฏิบัติในการติดตามทวงหนี้ตามที่ ธปท.กำหนดเริ่มตั้งแต่
วันที่ 14 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

       " เกลือจ้มเกลือ " วิธีสุดท้ายที่ผู้มีอิทธิพลและมาเพียจะหมดไปจากสังคม   ใครถูกผู้มีอิทธิพล
  หรือมาเพียคุกคาม ควรใช้วิธีการทางกฎหมายและช่องวางกฎหมายจัดการเท่านั้น ถึงจะปราบ
  พวกหนี้ได้    อย่าหวังพึ่งตำรวจ หรือหัวหน้าหน่วยราชการเลย " พวกพ้องย่อมช่วยกันเสมอ "
  จะมั่วงอมืองอเท้าอยู่ทำไม (รายละเอียด)>>>

ใครอยากเป็น สส. สว. สจ. สท. อบต. เชิญทางนี้

     บ้านเมืองต้องการคนดีเข้าสู่สภาเพื่อรวมกันบริหารประเทศ แต่ก่อนจะเข้าไปเป็น
  ส่วนหนึ่งของ สภาผู้แทนจะต้องเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทน ในการเลือกตั้งทุกระดับมักจะ
  มีเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงกันมาก บางที่ก็ถูกจับได้จนถูกใบเหลืองใบแดง  ผู้ที่ต้องการ
  เป็นตัวแทนประชาชนเข้าสู่สภา ผู้แทนทุกระดับ ท่านไม่ต้องกังวนว่าผู้สมัครคู่แข่ง
  จะใช้เงินซื้อเสียงจนชนะได้รับเลือกเข้าสภา
       เราช่วยท่านซื้อเสียงไม่ได้ แต่ช่วยท่านไม่ให้คู่แข่งซื้อเสียงได้ หรือไม่ถูกใบเหลือง
  ใบแดงจาก คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ (รายละเอียด ภาพจริงเสียงจริง )>>>

เสียงทวงหนี้เรียกค่าส่วนต่างจากการขายฉ้อโกงแอบขายรถยนต์ที่ไม่ได้ยึด >>>
เสียงทวงหนี้ทางโทรศัพท์อ้างเป็นทนาย ในที่สุดก็เป็นพวกแอบอ้าง >>>>
 

วัตถุประสงค์ผู้จัดทำ

    เพื่อให้ผู้ที่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของกฎหมาย  ได้รู้ในเจตนารมย์อันแท้จริงที่
กฎหมายจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนแค่ไหน   ตามแนวกฎหมาย

คำเตือน

   ผู้จัดทำขอสงวนลิขสิทธิข้อมูลที่ผู้ขอรับไปทั้งหมดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิและทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่จะแก้ไข เปลี่ยบแปลง อนุญาต และอื่นๆ .. เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากผู้จัดทำ
เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นหรือนำไปเผยแพร่โดยไม่คิดมูลค่าหรือค่าบริการใดๆ ข้อมูลที่ขอรับไป เป็นเพียงแนวทางคำพิพากษาฎีกา และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ขอรับไปต้องนำไปปรับใช้
กับเหตุกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ขอรับเอง .. ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางปรึกษาหรือว่าจ้างนักฏหมาย
.ทนายความ . ผู้รู้กฎหมาย ที่อื่นๆ เพื่อใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อไป  

    โฆษณาใดๆ ที่ติดมากับเว็บทุกลิ้งทุกเพจ ขอให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วย

    ถ้าท่านถูกหลอก หรือถูกเชิญให้ทดลอง และอื่นๆ  เราไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทั้งทางแพ่งและ  อาญา  ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากผู้ที่เข้ามาในเว็บนี้และนำข้อความข้อมูลไปใช้อ้างอิง
ในทางที่ผิดกฎหมายและ/หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น และ/หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีแพ่งคดีอาญา

 S detective & law  1020/96  แขวงลาดพร้าว   เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ 10230

  แผนที่ตั้งสำนักงาน  เอส นักสืบและกฎหมาย

ทีมงาน

สัญญา
เช่าทรัพย์  ซื้อขาย  จ้างทำของ/สินค้า
 ร่างสัญญา
ทรัพย์/ที่ดิน/มรดก
ผู้จัดการมรดก   พินัยกรรม ภาระจำยอม  ครอบครองปรปักษ์
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
กู้ยืม-จำนอง  ค้ำประกัน  ประนีประนอมยอมความ  เช่าซื้อ
เช็ค
ความผิดทางแพ่ง  ความผิดทางอาญา
คดีแพ่ง - อาญา - คดีปกครอง ฟ้อง-แก้ต่าง
ประกันตัว  ขอให้ศาลรอลงอาญา   ตรวจฟ้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
ยึดทรัพย์/บังคับคดี
ยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์สืบทรัพย์
สิทธิบัตร จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบ1ตั้งบริษัท/เลิก/อื่นๆ  ตั้งห้างหุ้นส่วน/เลิก/อื่น ทะเบียนการค้า
ดำเนินคดี/แก้ต่าง
ศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  ศาลฎีกา  ประนีประนอมยอมความ
ภาษีอากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการค้า
ใบอนุญาตทำงาน
Workpermit VISA   ใบอนุญาตอยู่ในประเทศ
งานกฏหมายอื่นๆทุกประเภท
เป็นที่ปรึกษา ส่วนตัว บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนดูแลผลประโยชน์ตามกฏหมาย
เจรจาประนอมหนี้   สืบหาหลักฐานก่อนฟ้อง
ระหว่างฟ้อง   สืบทรัพย์   สืบจับบุคคล
สืบประวัติบุคคลคดีอาญญากรรม    ตรวจทะเบียนราษฎร,ทะเบียนรถ
ทะเบียนที่ดิน,

ขณะนี้มีคน online อยู่ 97 คน

สถิติผู้เข้าชม

ติดต่อเราและรับข่าวสารทางไลน์ได้ทุกวันที่นี่
line@  ID : zbc0782

ขอสงวนสิทธิสำหรับข้อมุลที่ได้เปิดบรรยายและที่ไม่มีลิ้งตาม
พระราชัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ .ศ.๒๕๔๔ _แก้ไขเพิ่มเติม .ศ.๒๕๕๑
๓ ก.ย. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.