Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

ทวงหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การทวงหนี้ของเจ้าหนี้ขณะนี้ได้เปลี่ยนไป หลายท่านคงเคยถูกคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหนี้โทรมา
ทวงหนี้ หรือมาพบที่บ้านแล้วที่ทำงาน และคนที่โทรมาหรือมาพบมักจะแสดงกิริยาใช้คำพูดท
ี่ไม่สุภาพและพูดในลักษณะดูหมิ่นลูกหนี้ บางคนถึงกับด่าลูกหนี้เสียๆ หายๆ ถ้าลูกหนี้โต้ตอบกับ
พวกนี้ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะพวกทวงหนี้เหล่านี้มักจะไม่บอกชื่อและนามสกุลจริงจึงทำให้พวกนี้
ถ้าที่จะใช้คำพูด หยาบๆ คลายๆ อันที่จริงถ้าจะเอาเรื่องพวกนี้ก็สามารถทำได้ แต่ลูกหนี้ต้องมี
พยานหลักฐานเหมือนกับ Webmaster ที่มีเสียงทวงหนี้ทางโทรศัพท์มือถือกับตัวแทนลูกหนี้
รายหนึ่ง ฟังเสียง ( บางส่วนอาจถูกตัดทอนเสียงออกเพื่อไม่ให้เข้าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา )

เคยมีสมาชิกหลายท่านเล่าให้ฟังว่า เคยถามพวกที่โทรมาทวงหนี้ว่าได้เงินเดือนเท่าไรจากเจ้าหนี้
ได้รับคำตอบว่า ไม่มีเงินเดือนทวงหนี้ได้เท่าไรก็จะได้แบ่งเปอร์เซ็นจากเจ้าหนี้ หรือจากบริษัทที่รับ
ทวงหนี้

จากเสียงที่ท่านฟังนั้น ท่านคงรู้สึกว่าทำไม่คนที่ทวงหนี้จึง
๑ . ไม่บอกชื่อให้รู้
๒ . อ้างในสัญญาว่าระบุไว้ ถ้าไม่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้ให้ติดต่อกับบุคคลผู้มีชื่อในสัญญาได้
จะไม่คุยกับบุคคลที่สาม

ที่สุภาพสตรีท่านนี้อ้างมาคงเพราะว่า สมาชิกหลายท่านได้มอบอำนาจให้ Webmaster เป็นตัวแทน
ในการเจรจากับเจ้าหนี้ และตัวลูกหนี้ได้บอกชื่อและเบอร์มือถือของ Webmaster ให้ไปเมื่อโทร
มาหา Webmaster ก็จะถามชื่อนามสกุลเอา ไว้ก่อนเพื่อจะได้ยืนยันว่าเป็นตัวแทนเจ้าหนี้จริง
แต่พวกนี้จะรู้ว่า Webmaster คงต้องรู้กฎหมายแน่นอนจึงไม่กล้า ที่จะบอกชื่อและนามสกุลจริง
กลัวว่าอาจจะถูกฟ้องกลับได้ ( แต่ก็ถูกอัดเทปมือถือเอาไว้ได้ )

จากการสนทนาทำให้ Webmaster เข้าใจว่าต้องไม่ใช้เจ้าหนี้ที่แท้จริงแน่นอน เพราะถ้าเป็น
เจ้าหนี้ที่แท้จริงและมีการอำนาจกันถูกต้องก็ต้องบอกชื่อนามสกลุจริงได้ แบบนี้ Webmaster
ถือว่าเป็นพวกสิบแปดมงกุฎ พวกหากินโดยแอบอ้าง เป็นเจ้าหนี้ ถึงแม้จะมีข้อมูลขอลูกหนี้ก็อาจ
จะเคยทำงานกับเจ้าหนี้แล้วแอบเอาข้อมูลลูกหนี้มาอ้าง หรือไม่ก็จะเป็นลักษณะ ที่ว่าเจ้าหนี้จ้าง
พวกรับทวงหนี้โดยแบ่งเปอร์เซ็นกันแต่ไม่รับผิดชอบใดๆ ถ้าการทวงหนี้นั้นจะทำให้เจ้าหนี้ต้อง
เดือดร้อนด้วย จึงไม่ได้ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้พวกนี้ไว้

สมาชิกทั้งหลายที่ถูกใครก็ไม่รู้โทรมาทวงหนี้หรือมาพบที่บ้านที่ทำงานก็ขอให้ถามชื่อนามสกุล
เบอร์โทร และเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักจดเอาไว้ด้วย จะมาพบก็ทำเช่นเดียวกัน ถ้าเขา
ไม่ยอมให้ตามที่เราขอก็ให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่า อาจเป็นพวกสิบแปดมงกุฎ ท่านจะใช้คำพูด
โต้ตอบแบบไหนก็ย่อมทำได้ เพราะถือว่าพวกนี้มีเจตนาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ( พวกโจร )
ดูจาดคำพูดของ Webmaster “ เมื่อคุณไม่บอกชื่อก็ถือว่าคุณเป็นบุคคลที่สามเช่นกัน “ เป็นการ
กระทำที่ถูกต้องและไม่ผิดกฎหมาย ด้วย ( ยังมีเทปเสียงพวกทวงหนี้แบบแย่สุดๆ อีกมาก สมาชิก
VIP สามารถเปิดฟังเสียงได้ต้นปี ๒๕๔๙ ครับ )
ส่วนสมาชิกทั่วไป ก็ฟังแค่หอมปากหอมคอเอาไว้
เป็นแนวทางป้องกันตัวไม่ให้ถูกหลอกก็พอครับ

ในทางกลับกันถ้าท่านถามและเขาให้ชื่อจริงนามสกุลจริงพร้อมเลขบัตรประชาชนสิบสามหลัก
พร้อมเบอร์โทรแล้ว ถ้าท่านไม่มีเงินก็บอกไปตรงๆ ว่าไม่มี หรือใช้สูตรว่า “ ไม่มี ไม่หนี้ ไม่จ่าย “
และบอกว่าอย่าโทรมากวนอีก ท่านสามารถทำได้ เพราะเป็นการปฏิเสธหนี้แล้ว ( อักเสียงมือถือ
ไว้ด้วยจะดีมาก ) และเจ้าหนี้จะต้องฟ้องอย่างเดียวตามที่กฎหมายกำหนด ถ้ามีคนอื่นโทรมาอ้าง
อีกก็บอกไปว่าเคยคุยกับคน (ชื่อคนทวงที่ให้ชื่อไว้ )จะไม่คุยกับคุณอีก อย่าโทรมากวนอีกเดี๋ยว
จะแจ้งความ ( ถ้าอักเสียงเอาไว้ก็จะดี ) แต่ถ้าโทรมาไม่บอกชื่อก็ให้ใช้วิธีที่ไม่บอกชื่อ ( โต้ตอบ
กันให้สุดๆ ไปเลย พวกโจร พวกสิบแปดมงกุฎจะเอาไว้ทำไม่ )

ที่ Webmaster เตือนเอาไว้ก็เพื่อให้ทั้งสมาชิกทั่วไป และ VIP ได้มีวิธีป้องกันตัวจากพวกทวง
หนี้สิบแปดมงกุฎ จะได้ไม่หลวมตัว หรือหลงเชื่อเสียเงินไปฟรีๆ ไม่ว่าจะหนี้ใดๆ บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล เงินกู้ เช่าซื้อ ซื้อขาย และอื่นๆ ที่มีการทำสัญญากันให้ ยึดหลักไว้ว่า คนที่มี
อำนาจ ทวงหนี้ได้คือเจ้าหนี้ผู้ที่ลงชื่อในสัญญาเท่านั้น จะเป็นคนอื่นที่ไม่มีลามมือชื่อเป็นเจ้าหนี้
ไม่มีสิทธิทวงหนี้ในมูลหนี้นั้น นอกจากจะทำเป็นหนังสือมอบอำนาจมาแสดงเท่านั้นถึงจะเชื่อถือ
ได้ตามกฎหมาย

ดังนี้ถ้าท่านได้รับหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้หรือทนายของเจ้าหนี้แล้วในหนังสือนั้นระบุชื่อใครก็
ตามให้ถือว่าคนนั้นมีสิทธิที่จะสอบถามหนี้ได้ ( แต่โดยส่วนใหญ่แล้วทนายความมักจะไม่โทร
มาทวงเพราะอาจจะกลัวโดนย้อนศร ตั๋วทนายกระเด็น )
ทนายก็จะฟ้องท่านต่อศาลเท่านั้น
จากนั้นก็ไม่ใช้เทคนิคกฎหมายกันในศาลต่อไป ( เรื่องเทคนิคกฎหมายนั้นก็ไปอ่านเรื่อง
การประนอมหนี้ให้ละเอียดอีกครั้ง ส่วนสมาชิก VIP คงรู้เทคนิคนี้หมดแล้วคงไม่ต้องอ่านแล้ว )
ถ้าท่านได้รับหนังสือทวงหนี้หลายฉบับจากสำนักงาน กฎหมายหลายที่ต่างกันให้ถือเอาหนังสือ
ทวงหนี้ฉบับแรกเป็นหลักสำคัญที่จะคุยกับตัวแทนเจ้าหนี้

เพรียงเท่านี้ก็คงพอที่ท่านจะเอาตัวรอดจากการทวงหนีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้บ้างแล้ว
ยังมีวิธีและเทคนิคกฎหมายอีกมามายขอเพรียงให้รู้เท่านั้น “ เรื่องเป็นหนี้จะเป็นเรื่องเล็ก
นิดเดียว เจ้าหนี้จะมีแต่นั่งน้ำตาตก “

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง เมื่อเจ้าหนี้รู้กฎหมายและหาวิธีต่างๆ มาเอาเปรียบลูกหนี้
ทำไม่ลูกหนี้จะรู้กฎหมายเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบบ้างไม่ได้

รวมเสียงทวงหนี้

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตและถูกทวงหนี้จนหาทางออก
 ไม่ได้นี่เป็นทางออกเดียวที่คุณจะสู้พวกทวงหนี้มหาโหดได้ ขอให้ฟังให้หมด
 เสียงที่ 1. http://www.thailawyer.net/php/mp33.php
 เสียงที่ 2. http://www.thailawyer.net/php/mp3344.php
 เสียงที่ 3. http://www.thailawyer.net/php/mp33445.php
 เสียงที่ 4. http://www.thailawyer.net/php/mp334455.php

เสียงที่ 5. โหดสุดมันถึงกับแช่งให้ตายทั้งครองครัว และด่าแบบไม่สนใจยังดี
 http://www.thailawyer.net/php/mp22334455.php คลิปนี้
 สอนให้รู้ว่า ถ้าคิดยากมีบัตรเครดิตและไม่เตียมตัวสู้เจ้าหนี้ทางกฎหมายจะต้อง
 เจอพวกทวงหนี้แบบมหาโหด

จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด
ยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขียนข้อความได้ที่นี่ >>

ขณะนี้มีคน online อยู่ 11 ท่าน