Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

     เมื่อท่านมีสิทธิที่จะรู้ว่าคนที่มาพบท่านนั้นเป็นใครมาจากไหน  ถึงแม้คนที่มาพบจะอ้างว่ามา
ทวงหนี้ แต่มิใช่ว่าจะมีอำนาจทวงหนี้ได้เสมอไป  เมื่อมาทวงหนี้แต่ไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจ
และบอกชื่อนามสกุลให้กับลูกหนี้ ก็เท่ากับไม่มีอำนาจทวงหนี้แต่อย่างใด

     เมื่อไม่มีอำนาจทวงหนี้แล้วกระทำใดที่ได้ทำลงไปก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างเช่น
เสียงที่ท่านฟังไปแล้ว  สมาชิกที่เป็นรู้หนี้ปฏิเสธที่จะพบกับผู้ที่อ้างมาทวงหนี้ได้    แต่ตอนท้ายๆ
ที่มีเสียงสุภาพสตรีที่โทรมาฝากข้อความถึงลูกหนี้ และขู่ฟ้องศาล หลายท่านเคยได้ยินเสียงมาบ้าง

     พฤติกรรมแบบนี้ก็เปรียบเสมือน " โจรในคราบนักกฎหมาย "   ไม่คิดจะเอาวิชาความรู้
กฎหมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม  แต่กลับเอามาใช้หาประโยชน์ใส่ตัวในทางที่ผิดๆ
( ไม่รู้ว่าสภาทนายทำอะไรอยู่ ทำไม่จึงควบคุมพวกนี้ไม่ได้ เที่ยวปล่อยให้รังแกชาวบ้านตาดำ )

      จากเสียงที่ท่านฟังนั้น ท่านคงรู้สึกว่าทำไมคนที่ทวงหนี้จึง
๑ . บอกชื่อไม่บอกนามสกุลให้รู้ และขอถ่านหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนก็ไม่ยอม
๒ . อ้างในทำไม่ชำระหนี้ และอ้างทนายและสำนักงานกฎหมายด้วย
๓ . ที่บอกว่าให้ลงมาเซ็นใบคำฟ้อง  ที่สมาชิกปฏิเสธไปนี้ถูกต้อง ซึ่งเราแนะนำไว้ เพราะไม่รู้ว่า
      เป็นเอาสารอะไรที่เอามาให้เซ็น หาดเซ็นไปแล้ว เป็นการรับสภาพหนี้ ๒๐ ล้านจะทำอย่างไร

     ตามากฎหมายแล้ว ถ้าลูกหนี้ปฏิเสธการชำระหนี้  เจ้าหนี้ต้องฟ้องอย่างเดียวเท่านั้น จะมาอ้าง
ให้ลงชื่อฟ้อง หรือจะฝากคนนั้นคนนี้มาบอกไม่ได้ ถือว่ามีเจตนาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

   พฤติกรรมนี้ สมาชิกได้แจ้งความดำเนินการตามกฎหมายแล้ว   ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งคำบอกกล่าว
ทั้งธนาคารบัตร  สำนักกฎหมาย  ตัวผู้อ้างมาทวงหนี้  สุภาพสตรีที่โทรมาฝากข้อความ   รับรองได้ว่า
งานนี้สำนักกฎหมายนี้ต้องถูกเลิกจ้างแน่นอน เพราะสมาชิกเรียกค่าเสียหายไป หลายล้าน

   นี้เป็นเพรียงอุทธาหรณ์ไว้สำหรับสมาชิกท่านอื่นๆ  จะได้เตรียมตัวเอาไว้ เมื่อถึงเวลาพวกนี้มา
ตามทวงหนี้ถึงที่ทำงาน

<<< กลับ

ธปท.คลอดแล้วไกด์ไลน์ทวงหนี้ [18 ก.ย. 50 - 03:58]

นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศแจ้งต่อธนาคาร
พาณิชย์ทุกแห่ง บริษัทเงินทุน (บง.) และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ผู้ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) และผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (นันแบงก์)
ภายใต้กำกับทุกแห่งใช้แนวทางปฏิบัติในการติดตามทวงหนี้ตามที่ ธปท.กำหนดเริ่มตั้งแต่
วันที่ 14 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

เนื่องจากปัจจุบันนี้พบว่าลูกหนี้ที่เป็นหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลได้รับความเดือด
ร้อนจากการติดตามหนี้ที่ไม่เหมาะสมทั้งจากธนาคาร และนอนแบงก์

ทั้งนี้ ธปท.กำหนดสาระสำคัญในแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้กับลูกหนี้คือผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ หากมีการมอบหมายให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้เป็นผู้
ดำเนินการแทน การติดต่อกับลูกหนี้ต้องทำภายในช่วงเวลาที่กำหนด มีการแสดงตนต่อลูกหนี้
และเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ ตลอดจนมีการกำหนดวิธีการและภาษาที่ใช้ในการเรียกเก็บ
หนี้ที่เหมาะสม

สำหรับวิธีการเรียกเก็บหนี้ ธปท.กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้
ควรให้ข้อมูลหรือแจ้งกับลูกหนี้ทราบข้อมูลหากมอบหมายให้ผู้ให้บริการ (Out Source)
ดำเนินการเรียกเก็บหนี้แทน ซึ่งผู้เรียกเก็บหนี้ต้องแสดงตัวต่อลูกหนี้ แจ้งชื่อ และ
วัตถุประสงค์ในการติดต่อหรือแจ้งการติดตามหนี้แทนให้ลูกหนี้รับทราบอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และการติดต่อลูกหนี้ต้องทำภายในเวลา 08.00-20.00 น. ในวัน จันทร์ถึงศุกร์
และ 08.00-18.00 น. ในวันหยุดราชการภายใต้ความถี่ที่เหมาะสม

ส่วนวิธีการเก็บหนี้ไม่ให้เรียกเก็บหนี้จากบุคคลอื่น เช่น ญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนร่วมงาน
เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากลูกหนี้ ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อทำร้ายร่างกาย ชื่อเสียง
หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้และห้ามปลอมแปลง
บิดเบือนข้อมูล เอกสาร หรือแสดงท่าทางอันทำให้ลูกหนี้สำคัญผิด รวมทั้งไม่ใช้ สัญลักษณ์
หรือแสดงท่าทางให้ลูกหนี้สำคัญผิดว่ามาจากหน่วยงานรัฐหรือบริษัทข้อมูลเครดิต.

ข่างจากไทยรัฐ วันที่ 18 กันยายน 2550

----------------------------------------------------------------------------

ต่อไปนี้ลูกหนี้ทุกคน ถ้ามีใครโทรทวงหนี้มาก็ถามชื่อถามนามสกุล ขอดูใบมอบอำนาจ
และถ่ายสำเนาเอาไว้ด้วยหรือให้ส่งแฟ๊กมาให้ ตามสูตร์ที่สอนสอบสมาชิกไป ถ้าพวก
ทวงหนี้ไม่บอกหนี้ไม่ส่งมาก็ไม่ต้องคุยกันเลยวางสายไป หรือด่าไปเลยว่าเป็นพวกโจร
หน้าด้าน

ไม่ใช่เพียงเท่านี้ ต่อไป ธปท จะออกกฎหมายลงโทษกรรมการผู้จัดการและพวกทวงหนี้
ทางคดีอาญาด้วย (อีกไม่นาน)

รวมเสียงทวงหนี้

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาหนี้สินจากบัตรเครดิตและถูกทวงหนี้จนหาทางออก
 ไม่ได้นี่เป็นทางออกเดียวที่คุณจะสู้พวกทวงหนี้มหาโหดได้ ขอให้ฟังให้หมด
 เสียงที่ 1. http://www.thailawyer.net/php/mp33.php
 เสียงที่ 2. http://www.thailawyer.net/php/mp3344.php
 เสียงที่ 3. http://www.thailawyer.net/php/mp33445.php
 เสียงที่ 4. http://www.thailawyer.net/php/mp334455.php

เสียงที่ 5. โหดสุดมันถึงกับแช่งให้ตายทั้งครองครัว และด่าแบบไม่สนใจยังดี
 http://www.thailawyer.net/php/mp22334455.php คลิปนี้
 สอนให้รู้ว่า ถ้าคิดยากมีบัตรเครดิตและไม่เตียมตัวสู้เจ้าหนี้ทางกฎหมายจะต้อง
 เจอพวกทวงหนี้แบบมหาโหด

จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด
ยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขียนข้อความได้ที่นี่ >>

ขณะนี้มีคน online อยู่ 30 ท่าน