ศูนย์แก้ปัญหาหนี้(ลูกหนี้)
ไม่ให้ทวงหนี้ที่บ้านที่ทำงาน
ให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้
เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ไม่ได้
พร้อมเอกสารและDVD

ข้อปฏิบัติผู้ฟังบรรยาย

- ต้องเป็นลูกหนี้จริงๆ
- ต้องแสดงรายการหนี้สิน และทวงถามหนี้
- ต้องแสดงบัตรและสำเนาบัตรประชาชน
- ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้บุคคลที่พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรเข้าฟัง
- "ฟรี"เฉพาะลูกหนี้ที่ไม่มีรายได้จริงๆ เท่านั้น

ณ สำนักงาน เอสนักสืบและกฎหมาย(แผนที่เส้นทาง)


 - ธ.กรุงไทย / สาขาพหลโยธิน 39 / ออมทรัพย์  039-818367-3
 - ไม่ให้ทวงหนี้ที่บ้านที่ทำงาน   5,000 บาท
 - ให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้  15,000 บาท
 - เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ในบ้านไม่ได้  15,000 บาท


ลงทะเบียนฟังบรรยายวิธีแก้ปัญหาหนี้
(กรุณากรอกข้อมุลให้ครบ)
ท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่สามารถเข้าฟังบรรยายได้
 
  ชื่อ * ( ระบุไทย )
 สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ *
อีเมล์
อาชีพ  * (ต้อระบุ)
บัตรประชาชน
ไลน์:Line  ID
.youtube  ID
facebook ID
มีเจ้าหนี้ี้รวม ราย
จำนวนเจ้าหนี้ บาท
จองที่นั่ง   จำนวน เกิน 1 ที่นั่งให้ระบุชื่อและนามสกุลผู้ติดตาม
เลือกฟังบรรยาย 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00น.ไม่ให้ทวงหนี้ที่บ้านที่ทำงาน
23 ธันวามคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.ให้เจ้าหนี้ทุกรายยอมรับชำระหนี้(ทั่วไป)
30 ธันวามคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ในบ้านไม่ได้
 ต้องการฟังบรรยาย "ฟรี" เฉพาะลูกหนี้ที่ไม่มีรายได้จริงๆ เท่านั้น
ทราบข้อมูลจาก


เขียนข้อความ

ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

       

ณ สำนักงาน เอสนักสืบและกฎหมาย

(แผนที่เส้นทาง)

ขณะนี้มีคน online อยู่ 30 ท่าน

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *