หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก
หัวซ้าย

Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

คุณเข้ามา ครั้ง(25/02/55)
ทีวีปลดทุกข์จากหนี้
วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน
หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online  

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)

เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้

 
Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม
     
 

    เมื่นท่านไม่แน่นใจว่าคนที่โทรศัพท์มาเป็นตัวแนเจ้าจริงหรือไม่ ควรตรวจสอบและสอบถาม
 ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร(โชร์เบอร์ส่วนตัว) โทรจากสำนักกฎหมายหรือบริษัทอะไร  และอำนาจ
 ทวงหนี้    ถ้าไม่ได้คำตอบท่านอาจสันนิฐานได้ว่า บุคคลผู้นั้นอาจเป็นโจรพยายามโทรมากรรโชก
 ทรัพย์คุณ (ฟังเสียงตัวอย่างดู) คุณจะไ้มีอาวุธทางกหมายเอาไว้ป้องกันตัวในยามคับขัน บอกต่อๆ
 กันไปด้วย เพื่อนๆจะได้รู้วิธีโต้ตอบพวกทวงหนี้ได้

 หนี้สิน

     เป็นเรื่องผิดสัญญา  เช่าซื้อ  เช่าทรัพย์  หนี้เงินกู้   จำนอง  จำนำ  เช่า  เช่าซื้อ  ละเมิด ..
ตั๋วเงิน  เช็ค  และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน  บ้าน  คอนโด  รถยนต์  ค่าสินค้า และอื่นๆ

    เมื่อผิดสัญญาแล้วไม่ว่าจะเป็นสัญญาของเอกชนคนทั่วไป หรือของรัฐ  ปัญหาที่ตามมาคือถูก
ทวงหนี้การทางหนี้จะมีอยู่ ๒ ประเภท คือ ทวงหนี้ที่ถูกกฎหมาย กับทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย

ทวงหนี้ที่ถูกกฏหมาย

    พวกเจ้าหนี้มักจะต้องติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ หรือคืนทรัพย์สิน หรือให้ส่งมอบทรัพย์ ที่ลูกหนี้
เอาไปเจ้าหนี้สามารถที่จะทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ เพราะจะมีบทบัญัญัติกฎหมายให้สามารถ
ทำได้ไม่ผิดกฏหมาย

 ๑ . ไปพบลูกหนี้ที่บ้านเพื่อสอบถามเรื่องหนี้สิน
 ๒ . ทำเป็นหนังสือทวงถามให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรือมอบอำนาจให้ทนายความทำหนังสือทวงหนี้แทน
 ๓ . ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระและดอก
       เบี้ยผิดนัด
 ๔ . เมื่อศาลพิพากษาแล้วก็บังคับคดี คือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำ
        พิพากษา

ทวงหนี้ผิดกฎหมาย

    มีบางกรณีบทบัญญัติกฎหมายที่เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะทวงหนี้จากลูกหนี้ได้  ถ้าเจ้าหนี้กระทำหรือ
พยายามที่จะกระทำ หรือใช้ให้ผู้อื่นเป็นผู้กระทำ  ต้องถือว่าเป็นการกระทำผิดกฏหมายอาจถึงขั้น
ต้องติดคุกและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกหนี้ ในการกระทำเองหรือใช้ให้ตัวแทนหรือมอบ
อำนาจให้ไปทวงหนี้แทน เช่น

  . ข่มขู่ , ขืนใจ , ขู่อาฆาต
  . ใช้กำลังทำร้าย
  . เอาทรัพย์สินไปเฉยๆ
  . เอาเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือตำรวจมายึดทรัพย์โดยไม่ถูกต้องตามกฏหมาย
  . ฟ้องเท็จ คือไม่มีมูลหนี้แล้ว หรือเอาสัญญากู้มาใส่ตัวเลขที่ไม่เป็นจริง และลูกหนี้ไม่ได้
        ยินยอมด้วย

      การกระทำ เหล่าหนี้กฏหมายถือว่าผิดเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะกระทำได้ และถ้าเจ้าหนี้ขืนไป
กระทำและการกระทำนั้น ทำให้ลูกหนี้
  . ได้รับความอับอายต่อสาธารณชน
  . ทำร้ายร่างกายลูกหนี้ , ทำให้เสียทรัพย์
  . เอาทรัพย์ของลูกหนี้ไป..โดยที่ลูกหนี้ไม่ยินยอมและยังไม่ได้ฟ้องต่อศาลจนมีคำพิพากษา
ถือว่า" ชิงทรัพย์ " เจ้าหนี้อาจติดคุกตามที่กฎหมายกำหนดโทษเอาไว้สูงสุดประหารชีวิต และต้อง
ชดใช้ค่า เสียหายเป็นเงินทางแพ่ง บางครั้งเจ้าหนี้อาจสูญเสียมากกว่าที่ลูกหนี้เป็นหนี้เสียอีก

    แต่ถ้าเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ว่า " ถ้าไม่ชำระหนี้จะฟ้องศาล หรือจะเอาตำรวจมาจับไปเข้าคุก( เช็ค)
ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่กระทำได้ไม่ผิดกฎหมาย

ทำอย่างไรลูกหนี้จะต่อสู้กับเจ้าหนี้ได้

  ปกติลูกหนี้ก็อยากที่จะชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ .. แต่บางครั้งเศรษฐกิจไม่อำนวยที่จะหาเงินมา
จ่ายหนี้ได้ แต่บ้างครั้งเจ้าหนี้ก็หน้าเลือดเกินไปจริงๆ

บางครั้งลูกหนี้พอได้รับหมายศาล ที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องก็ตกอกตกใจ .. คิดว่าต้องตายแน่ๆ ..
ต้องโดนยึดบ้าน  ยึดทีดิน  ยึดทรัพย์สิน  ยึดเงิน  ครอบครัวจะทำอย่างไร ลูกเต้าจะทำอย่างไร
จะมีทางแก้ไขได้อย่างไร

.....เรื่องนี้มีทางแก้ไขได้หลายทาง

 ๑ . เข้าไปเผชิญหน้าต่อสู้ในศาล เอาความจริงๆไปบอกให้ศาลทราบ  และขอให้ศาลเป็นผู้้
ไกล่เกลี่ยใหและจะขอผ่อนชำระตามที่เราสามารถจะชำระได้จริงๆ   ซึ่งศาลก็จะมีเมตตาพิจารณา
ให้ตามที่เห็นสมควรแต่ความจริงที่จะบอกกับศาลว่ามูลหนี้นั้นเป็นมาอย่างไร   ลูกหนี้จะต้องบอก
ด้วยว่ามีเอกสารหลักฐาน พยานบุคคล ที่เป็นความจริงอย่างไร   จะบอกด้วยปากอย่างเดียว
ไม่ได้ศาลจะไม่เชื่อ

 ๒ . ถ้าการไกล่เกลี่ยของศาลไม่เป็นผล เจ้าหนี้ไม่ยอม ก็ต้องมีการดำเนินการฟ้องร้องต่อไป
  จะมีทั้งผลดี และผลเสียต่อลูกหนี้คือ
   . ผลเสีย คือ ถ้าลูกหนี้ว่าความด้วยตัวเองไม่เป็นและไม่มีเงินจ้างทนายด้วย ก็อาจแพ้คดีไป
เจ้าหนี้ก็ชนะเต็มตามฟ้อง ( เจ้าหนี้ฟ้องเท่าใดก็ได้เท่านั้น )
   . ผลดี ีคือ ถ้ามีเงินจ้างทนายว่าความ ลูกหนี้อาจไม่ต้องชำระหนี้ในช่วงที่ฟ้อง จะมีเวลาหาเงิน
ใช้หนี้ได้ เรื่องนี้ทนายความที่เก่งๆ จะมีเทคนิค ที่พอจะช่วยได้ บางคดีฟ้องกันถึง ๕ ปี ๑๐ ปี ๑๓ ปี
ก็มี .. แต่อย่า ลืมว่า เป็นเพียงการช่วยยืดระยะเวลาออกไปเท่านั้น  ผลของคดีอาจจะแพ้หรือชนะ
ก็ขึ้นอยู่กับ" พยานหลักฐานที่ต้องนำสู่กระบวนการพิจารณาในศาลเป็นสำคัญ "
   . ที่สุดถ้าลูกหนี้แพ้คดี ไม่ว่าจะเป็นการแพ้เพราะศาลพิพากษาใช้หนี้ หรือแพ้เพราะไม่ได้
เข้าไปต่อสู้คดีจนศาลมีคำพิพากษาเช่นกัน  ในชั้นบังคับคดียึดทรัพย์ ลูกหนี้ก็ยังมีโอกาสได้ต่อสู้อีก
ซึ่งลูกหนี้อาจจะไม่ต้องชำระหนี้ตามฟ้อง หรืออาจจะชำระบางส่วนก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เทคนิค
ทางกฎหมายเช่นกัน

   ๓ . ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ทวงหนี้ที่ผิดกฏหมาย ทั้งก่อนหรือหลังฟ้องก็ตาม .. ลูกหนี้สามารถ
ฟ้องเจ้าหนี้เป็นคดีอาญาเพื่อเอาเจ้าหนี้เข้าคุกบ้าง และฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
ก็ได้ ซึ่งอาจจะได้มาก หรือน้อยขึ้นอยู่ความเสียหาย .. แต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเจ้าหนี้ถูกลูกหนี้
ฟ้องคดีอาญา เจ้าหนี้มักจะขอเจรจาประนอมหนี้แต่ก็ควรระวังเอาไว้ด้วยว่า " เจ้าหน้มักจะไม่
ยอมเสียเปรียบลูกหนี้  โดยการอาจใช้กลวิธีต่างๆ "
เพื่อขอยอมความกับลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้อาจ
จะไม่รู้เท่าทันเล่ห์กลของเจ้าหนี้ก็ได้  ลูกหนี้ควรปรึกษาผู้รู้กฎหมาย หรือทนายจะดีที่สุด

  แต่ขอเตือนลูกหนี้ก่อน  การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน อาจติดคุกได้ เพราะเป็นความผิดอาญา
( ฐาน โกงเจ้าหนี้ ) ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากที่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้และไม่ต้องมีความ
ผิด ( ฐานโกงเจ้าหนี้ )

ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าเจ้าหนี้ยึดทรัพย์โดยไม่ผิดกฎหมาย
..... ตัวอย่าง โกงเจ้าหนี้ ....

ลูกหนี้ไม่ต้องชำระหนี้

    ปัจจุบันได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ลูกหนี้ว่า." ? ? ? ? ? ? ? ? ? "
จากแนวคำพิพากษดังกล่าวทำให้เจ้าหนี้ไม่มีอำนาจที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ .. แม้เจ้าหนี้หรือ
ทนายของเจ้าหนี้เห็นทรัพย์ด้วยตา

    ด้วยแนวคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานดังกล่าว  ประกอบกับมาตรากฎหมายที่ ? ? ? ?
ลูกหนี้และบุคคลอื่นสามารถอ้างกับเจ้าหนี้กับ หรือทนายของเจ้า หรือเจ้าพนักงาบังคับคดีได้
และไม่ผิดกฎหมายด้วย

   แต่ยังหนี้ที่เป็นมูลหนี้ตามฟ้องนั้นยังมีอยู่... และถ้าลูกหนี้สถาบันการเงินต่างๆ ก็ต้องติด
แบ็คลิสอยู่ เพราะการที่เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ลูกหนี้ไม่ได้ กฎหมายก็ยังถือว่ายังมีหนี้กับ
อยู่ และเจ้าหนี้ต้อง ใช้สิทธิที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ให้ได้ถายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ส่งคำบังคับ
ตามกฎหมาย

    ถ้าลูกหนี้ไม่ให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ได้ภายใน ๑๐ ปี เจ้าหนี้จะมาอ้างยึดทรัพย์อีกไม่ได้เลย
แต่ก็ควรระวัง เจ้าหนี้ หรือทนายของเจ้าหนี้ให้ดีๆ เพราะเขาต้องพยามที่จะใช้เล่ห์กล หรือ
หลอกลวง ด้วยกลอุบายต่างๆ โดยอาศัยมือนักกฎหมายที่ชอบประมูลคดี . ชอบทวงหนี้ที่ใช้
กลวิธีต่างๆ หลอกลูกหนี้ให้เข้ามาทำสัญญา กันใหม่
หรือปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อจะได้มีโอกาส
มีช่องทางที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามกฎหมาย

   ข้อมูลที่เรามีให้นี้สามารถอ้างอิงได้ สามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงตรวจ
สอบได้ตามกฎกมาย  เพื่อเป็นแนวทางที่จะต้อสู้เจ้าหนี้ ทนายของเจ้าหนี้ เจ้าพนักงานบังคับคด
( คอร์รับชั่น ) ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจที่จะยึดทรัพย์ลูกหนี้ได้ ..ซึ่งคำพิพากษาใครๆ
ก็มองเห็นว่าเป็นเอกสารของศาล ใครขัดคำสั่งศาลหรือหมายบังคับคดีอาจติดคุกได้ เพราะคิด
ว่าลูกหนี้โง่ไม่รู้กฎหมาย จะทำอย่างไรก็ได้

    ต่อไปนี้ลูกหนี้จะไม่โง่ให้เจ้าหนี้หรือทนายข้องเจ้าหนี้หลอกอีกต่อไปแล้ว ถึงแม้จะได้มีคำ
พิพากษาของศาลให้ชำระหนี้และนำเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดทรัพย์ลูกหนี้ก็ตาม ลูกหนี้จะ
ไม่ให้ยึดทรัพย์ก็ได้ ถ้าเจ้าหนี้หรือทนายของเจ้าหนี้ไม่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

    คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่า  สามารถจะนำไปใช้เกี่ยวกับหนี้สินอื่นๆ ได้ด้วยและเป็นแนวทางพื้น
ฐานใน เรื่องถูกฟ้องคดีถ้าคิดว่าไม่มีเงินจ้างทนายความ หรือสู้ไปก็รู้ว่าต้องแพ้ เจ้าหนี้แน่นอน
แค่เจ้าหนี้ยึด ทรัพย์ไม่ได้ก็เกินคุ้มแล้ว .. ไม่ต้องคอยหลบๆ ซ่อนๆ เจ้าหนี้ด้วย

รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อเพิ่มเติม

   สิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว ( เทคนิคทางกฎหมายมีมากมาย  ต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเท่านั้นถึงจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ )
. ควรนำไปปรึกษาทนายหรือนักกฎหมายที่รู้จักใกล้บ้านหรือที่ทำงานหรือ
เป็นสมาชิก S detective & lawyer ...เพื่อจะได้ไม่ให้คุกมาเยือนถึงบ้าน

 
 
 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 207 ท่าน