หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก

หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

เพิ่มเพื่อน
รับข่าวสาร
มาเป็นเพื่อนเรามีแต่ได้

วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
 
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)
เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้
คน10จำพวกคบไม่ได้
ID: 0863222544
 
ช่วยลูกหนี้เจรจาประนีประนอมยอมความเจ้าหนี้
 


ช่วยลูกหนี้เจรจากับเจ้าหนี้

   ลูกหนี้ที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองหรือตกลงขอผ่อนชำระกับเจ้าหนี้หรือ
ผู้ที่โทรมาทวงหนี้   ลูกหนี้บางคนถูกผู้ที่อ้างเป็นเจ้าหนี้ข่มขู่จะมาพบที่บ้าน
หรือจะมาพบที่ทำงานและบอกให้ผู้ว่าจ้างรู้ว่ามีหนี้

   ต่อไปนี้ลูกหนี้ทั้งหลายไม่ต้องกลัวอีกแล้ว Thailawyer.net จะดำเนินการ
เจรจาให้ลูกหนี้ทุกคน ผมจะรับเป็นตัวแทนลูกหนี้เจรจากับเจ้าหนี้ และเป็น
ตัวกลางเจรจาเจ้าหนี้ไม่ให้มาทวงหนี้ที่บ้านและที่ทำงาน

   ลูกหนี้ท่านใดประสงค์จะให้เป็นตัวแทนำเนินการแทนให้รวบรวมเอกสาร
หนี้ทั้งหมดมาพบที่สำนักงาน S Detective&law ได้ทุกวัน
   ลงทะเบียนพบได้ที่นี่  ให้ช่วยเจรจากับเจ้าหนี้,เพื่อนช่วยเพื่อน


 เพื่อนช่วยเพื่อน
ช่วยลูกหนี้เจรจาเจ้าหนี้ในศาล

  สมาชิกหลายท่านมีปัญหาบัตรเครดิต   จะถูกยึดที่ดิน - บ้านติดจำนองธนาคาร   กำลังจะโดน
ถูกยึดทรัพย์  หรือถูกอายักเงินเดือน สมาชิกหลายท่านอยากจะสู้เจ้าหนี้   เพื่อหาทางรอดจากการ
ถูกยึดทรัพย์ ถูกอายัดเงินเดือน ถูกเจ้าหนี้ตามทวงหนี้ ถูกทนายความขู่จะฟ้อง หลายท่านพยาม
เอาความรู้ที่ได้รับจากเราไปดำเนินการเอง " แต่ที่สุดก็ไปไม่รอด " เพราะท่านเหล่านั้นไม่มีความ
รู้กฎหมาย ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ลึกซึ้งข้อกฎหมายเพรียงพอจึงทำให้เสียเปรียบเจ้าหนี้ และไม่สามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อผ่อนชำระให้น้อยลงได้

   นักกฎหมายและทนายความทุกคนรู้ดีว่าการใช้กฎหมายหรือการดำเนินการใดๆ ทางกฎหมาย เป็นศิลปอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้ .. และไม่ใช่ว่าเรียนจบกฎหมายมาแล้วจะมีศิลป ทางกฎหมายกันได้เลยทุกคน   เพราะศิลปทางกฎหมายนี้ต้องเรียนรู้เอาจากประสบการณ์
ผสมผสานกับ ตัวบทกฎหมาย หลักวิชาการต่างๆ ถึงจะเข้าใจและนำ กฎหมายมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้จริง

   บางท่านไปปรึกษากับนักกฎหมายท่านอื่นๆ แล้วบอกว่า  ที่นั้นก็เรียกค่าทนายความแพงมาก
ไม่มีเงินจะจ้างทนายความ  บางที่เรียกเป็นแสนเป็นล้าน   ตัวเองก็เป็นหนี้อยู่แล้วจะต้องให้ไป
หากู้หนี้ยืมสินมาว่าจ้างทนายความอีกเหมือนกับ " หนีเสือปะจรเข้ "   

   หลายท่านปรึกษากับเราว่า   เรื่องแบบนี้ Webmaster ควรหาทางช่วยบ้างก็จะดีมาก  เราเอง
ก็คิดว่าจะหาทางช่วยสมาชิกอยู่ แต่ติดขัดด้วยเหตุผลหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกฎหมาย
กฎระเบียบที่ควบคุมนักกฎหมายทุกคนที่ยึดอาชีพนี้  กับข้อจำกัดที่ตัวลูกความด้วย

   เมื่อสมาชิกหลายท่านขอมาให้หาทางช่วย   " ใยเลยที่เราจะนิ่งดูดายได้ เมื่อคนที่เดือนร้อนมา
หาที่พึ่งให้ร่มเย็น เราก็ต้องช่วยให้บรรเทาความเดือดร้อนให้ "
( เท่าที่เราจะช่วยได้นะ )

๑.  ต้องเป็นสมาชิก " เพื่อนช่วยเพื่อน " ก่อน  โดยเขียนรายละเอียดส่งมาทางอีเมล์ ดังนี้
     และเสียค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท
๒. ท่านสมาชิกต้องบอกรายละเอียดปัญหาของสมาชิกทั้งหมดที่ต้องการจะให้ช่วย
๓. เราจะให้คำแนะนำข้อกฎหมาย และทางแก้ไขให้ก่อน เพื่อให้สมาชิกตัดสินใจด้วยตัวเองว่า
     สมควรที่จะดำเนินการ      หรือต่อสู้ทางกฎหมายหรือไม่
     ก . ถ้าสมาชิกเลือกที่จะดำเนินการทางกฎหมาย  เราจะประชุมคดีและจะกำหนดค่าวิชาชีพ
     ข . ถ้าสมาชิกไม่เลือกที่จะดำเนินการทางกฎหมาย ถือว่าสิ้นสุด จะไม่มีการประชุมคดีและจะ
          กำหนดค่าวิชาชีพ
๔. เราจะเป็นผู้กำหนดค่าวิชาชีพ และอื่นๆ  พร้อมกำหนดวิธีให้ท่านสมาชิกเลือกชำระ   ถ้าสมาชิก
     ไม่เลือกหรือไม่ตัวสินใจในภายในระยะเวลา ๗ วัน     ถ้าเลยเวลาที่ดำหนดแล้ว สมาชิกท่าน
     นั้นต้อง เสียค่าสมัครใหม่อีกครั้ง
๕. ค่าวิชาชีพที่เรากำหนด ท่านสมาชิกสามารถต่อรองได้ตามสมควร   แต่ไม่สามารถต่อรอง
     จำนวนเงิน ที่กำหนดเป็นแบ่งจ่าย หรือชำระเป็นรายเดือนได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ ในบาง
     กรณีสมาชิกอาจต้องมีบุคคลมาค้ำประกัน ในกรณีที่เราเห็นว่าจำเป็น

   หมายเหตุ ( คำเตือน ) ผู้สมัครสมาชิก " เพื่อนช่วยเพื่อน "

   เราจะพิจารณาข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลที่ท่านให้มาเป็นเกณฑ์กำหนด ถ้าสมาชิกท่านใดสมัคร
มาแล้ว และให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงตามจริง หรือปิดบังข้อความจริงที่ควรบอกให้ทราบ เมื่อสมัคร
และชำระเงินแล้ว เราขอสงวนสิทธิที่ต้องยกเลิกการเป็นสมาชิก และไม่คืนเงินค่าสมาชิกและอื่นๆ
ที่รับชำระมาแล้วแต่อย่างใด และท่านอาจถูกดำเนินคดี อาญาฐานหลอกล่วงผู้อื่นให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด หรือให้ผู้ถูกหลอกทำ ถอน ฯ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๑ โทษ
จำคุกไม่เกิน ๓ ปี และฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย

    เราต้องสงวนสิทธินี้ไม่ก็เพื่อให้ท่านที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก " เพื่อนช่วยเพื่อน "  เข้ามาด้วยใจ
บริสุทธิ์จริงๆ    ไม่ใช้ว่ามีเงินแล้วแต่ ขี้เหนียวแกล้งทำเป็นจนไม่มีเงิน   โดยมาหลอกผู้ที่จะช่วย
ท่านสมาชิกเสียเอง ( ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็เจออยู่บ่อย )   "เมื่อเริ่มต้นเข้าไม่ดีท่านจะไปโทษใคร"

    แต่ท่านใดที่เข้ามาเป็นสมาชิก " เพื่อนช่วยเพื่อน " ด้วยความจริงใจแล้ว ท่านไม่ต้องกังวนใดๆ
เรายินดีช่วยทุกท่านด้วยความเต็มใจไม่ว่าท่านจะรำรวยมากแค่ไหน หรือยากจนเพรียงใด ถ้าท่าน
เข้ามาเป็นสมาชิก " เพื่อนช่วยเพื่อน " ขอให้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ ความจริงกับเราในทุกๆ เรื่อง
แล้วเราจะทำท่านประสบความสำเร็จในคดีโดยราบรื่น เพราะการทำคดีประสบความสำเร็จ ต้องขึ้น
อยู่กับข้อมูลที่ถูกต้องของตัวความเป็นสำคัญ

     สมาชิกที่ต้องจะทราบว่าเรามีทีมงาน นักกฎหมายหรือทนายความชื่ออะไรบ้าง ขอให้เข้าไปที่
Home ลงไปที่ด้านล่างสุดในส่วนของ S detective & lawyer คลิกที่นักกฎหมาย หรือทนายความ
ท่านก็จะทราบว่าเราเป็นสำนักกฎหมายที่เปิดเผย ไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบัง ตรงไปตรงมายุติธรรม

     แล้วท่านพร้อมที่จะเปิดเผยตัวเองให้เราทราบหรือไม่    ถ้าท่านต้องการที่จะให้เราช่วยท่านจริง
ก็ขอให้ท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง ( ไม่ต้องอายครับ การดำเนินการ
ใดทางกฎหมาย ต้องมีความจริงเท่านั้น   ถ้าอับอายที่จะเปิดเผยก็รับเอาความทุกข์ใจต่อไปแล้วกัน

เงื่อนไขทั้งหมดข้าพเจ้า

::     ให้ช่วยเจรจากับเจ้าหนี้,เพื่อนช่วยเพื่อน     ::    ไม่ตกลง

 
 
 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 170 ท่าน