ขั้นตอนสมัครสมาชิกเพื่อนช่วยเพื่อน
 ๑ . โอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคาร (ด้านล่างวิธีโองเงิน)
 ๒ . เขียนขอ้มูลส่วนตัวขอท่าน ( ชื่อและนามสกุลจริง ดูวิธีการส่งอีเมล์ด้านล่าง)ส่งมาทางอีเมล์
 ๓ . เมื่อได้รับอีเมล์และตรวจสอบว่าท่านได้โอนเงินถูกต้องแล้ว เราจะส่งติดต่อกลับภายใน       ๒๔ ชั่วโมง
 ๔ . ถ้าท่านต้องการเร่งด่วน โทรแจ้งมาที่คุณสุรพล หลังจากที่ท่านได้โอนเงินและเขียนข้อ ความ ส่งมาแล้ว
    เพียงเท่านี้ท่านก็เป็นสมาชิกเพื่อนช่วยเพื่อน และท่านจะได้รับแก้ไข
    ปัญหากฎหมาย และยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เช่นว่าจ้างทนายความ หรือ
    นักกฎหมายหรือนักสืบในอัตราค่าวิชาชีพที่ท่านมีกำลังที่จะว่าจ้างได้วิธีโอนเงิน

---------------------------------------------------------------

  ธนาคารกรุงไทย    ( สาขาสามแยกเกษตร )
  ชื่อบัญชีนายสุรพล    กระแจะจันทร์
  บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 039-181637-3
  ท่านสามารถโอนเงินผ่านระบบตู้ ATM อัตโนมัติ

_____________________________

วิธีกรอกข้อมูลสมัคร "เพื่อนช่วยเพื่อน " ๑ . ระบุชื่อนามสกุลจริง
๒ . อีเมล์ของท่านที่จะให้ส่งข้อมูล
๓ . โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
๔ . ข้อความระบุจำนวนเงินที่โอน   ธนาคารที่ทำการโอน    ข้อมูลที่ต้องการรับ

 

           ท่านต้องการสมัครสมาชิก " เพื่อนช่วยเพื่อน "    กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน     ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บ
     ไว้เป็นความลับตามกฎหมาย

          เขียนปัญหาของท่านโดนละเอียด   ระบุชื่อนามสกุลจริง   ที่อยู่    อีเมล์   โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านโดยตรง

           หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบตรงตามความจริง สมารถกรอกใหม่ให้ถูกต้อง    หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินและอื่นๆ เราไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน
     และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ นกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

 

 

  ชื่อ * ( ระบุไทย ) เพื่อนช่วยเื่พื่อน
  สกุล * ( ระบุไทย )

  ชื่อบัญชี นายสุรพล กระแจะจันทร์
  ธนาคารกรุงไทย   สาขาสามแยกเกษตร
   บัญชีออมทรัพย์
  เลขบัญชี 039 - 181637-3

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่
    ๐๘๙-๘๑๙๖๔๑๔ หรือกรอกข้อมูลและ
    กดส่งข้อความ
 เราจะตรวจสอบแล้ว จะแจ้งกลับท่าน
    หลัง ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ นาฬิกาของทุกวัน

อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ ( ที่บ้าน , ที่ทำงาน) * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ ที่บ้าน)
อีเมล์
อาชีพ * โทร
สมัคร

เพื่อนช่วยเพื่อน

เลขบัตรประชาชน
โอนเงินผ่าน *
จำนวนเงิน *
วันที่โอน       
หัวข้อเรื่องปัญหา *
เขียนข้อความโดยละเอียด
    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย