อาศมเจ้ากรรมนายเวร
“หยุดเวรต่อเวร  หยุดกรรมต่อกรรม”

 
ท้าวกุเวร นายของเจ้ากรรมนายเวรและภูตผี ใครทำดีมีเราติดตัวทกข์เวรกรรมจะหมดไป ท้าวกุเวร นายของเจ้ากรรมนายเวรและภูตผี ใครทำดีมีเราติดตัวทกข์เวรกรรมจะหมดไป
 

ถ้ารู้สึกขนลุกที่หัวเจ้ากรรมนายเวนลูบที่หัว ขนลุกที่แขนเจ้ากรรมนายเวรลูบแขน

คนแปดจำพวหนี้คบไม่ได้
สำรวจตัวเองหรือยัง

สำรวจตัวท่านเองให้ดีว่าทำไมทุกวันนี้มีแต่จนลงมีแต่ความทุกข์มีแต่หนี้สินใช้หนี้ไม่มีวันหมด
    ครอบครัวไม่ทีความสุขพยายามหาทางแก้ไขก็ไม่มีใครช่วย พอมีคนจะช่วยก็เหมือนมีอะไรมา
    ปิดหูปิดตามบังไม่ให้เห็นทางแก้ปัญหา ไหวพระขอพรและบนบาลศาลกล่าวก็ไม่ประสบผล
    สำเร็จ

 ตราบใดที่เจ้ากรรมนายเวรยังไม่มีความสุขยังรับทุกข์ทรมานอยู่ ตราบนั้นตัวท่านจะไม่มี
    วันที่จะมีความสุขได้เลยปัญหาครอบครัว ปัญหาหนี้สิน ปัญหาการทำงาน ปัญหาค้าขาย
    มีแต่ขาดทุน จะยิ่งทวีความรุ่นแรงมากขึ้น จนท่านคิดที่จะฆ่าตัวตาย

 ผมไม่ใช่เทวดาจะแก้กรรมให้ใครได้ แต่ผมรู้วิธี "หยุดเวรต่อเวร หยุดกรรมต่อกรรม"

 

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วิธีหยุดเวรต่อเวร หยุดกรรมต่อกรรม

 วิธีหยุดเวรต่อเวรหยุดกรรมต่อกรรม เริ่มจาก
หมั่นใส่บาตรพระกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้มากขึ้น ,รักษาศีล ๕ ให้ได้
ทำสังฆทานในโอกาสที่ทำได้
ทำทานกับทุกคน ปล่อยนกปล่อยปลาและสัตว์ที่ทุกข์

 

สมเด็จพุทธาจารย์โต
(ศาลท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 และเจ้ากรรมนายเวร)

 

ท้าวเวสสุวรรณ(ท้าวกุเวร)

ท้าวเวสสุวรรณเป็นอธิบดีแห่งอสูรย์หรือยักษ์ หรือเป็นเจ้าแห่งผี เรียกง่าย ๆ ว่า " นายผี "
เป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุ
มหาราชิกา ซึ่งมีท้าวมหาราชทั้งสี่ปกครอง คือ ท้าวธตรัฏฐะ ท้าววิรุฬหกะ ท้าววิรูปักขะ และท้าว
เวสสุวรรณ
(ท้าวกุเวร) ประจำทิศต่างๆ ทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร) เป็นใหญ่
ปกครองบริวารทางทิศเหนือ ว่ากันว่าอาณาเขตที่ท้าวเธอดูแลปกครองรับผิดชอบมีอาณาเขต
ใหญ่โตมหาศาล กว้างขวาง และเป็นใหญ่
(หัวหน้าท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4) กว่าท้าวมหาราช
องค์อื่น
 

ท้าวกุเวร เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง รักษาสมบัติของ
เทวโลก ทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ ภูติผีปีศาจทั้งปวง
( ในคัมภีร์เทวภูมิ กล่าว
ไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณได้บำเพ็ญบารมี มาหลายพันปี รับพรจาก พระอิศวร พระพรหม ให้เป็น
เทพแห่งความร่ำรวย
) นอกจากนี้หน้าที่ของท้าวเธอมีมากมาย เช่น การดูแลปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศาสนา
, ปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน เป็นต้น
 

  ในคัมภีร์โบราณ ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง
อำนาจวาสนาให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวรหรือพระไพศรพณ์

  •     อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด

          จุดธูป 9 ดอก 

          ตั้งนะโม 3 จบ

          พุทธังอาราธนานัง  ธัมมังอาราธนานัง  สังฆังอาราธนานัง

          คุณบิดามารดาอาราธนานัง  คุณครูบาอาจารย์อาราธนานัง

      

ท้าวกุเวร นายของเจ้ากรรมนายเวรและภูตผี ใครทำดีมีเราติดตัวทกข์เวรกรรมจะหมดไป
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร


อิติปิโสภะคะวา  ยมมะราชาโน  ท้าวเวสสุวรรณโณ

มรณังสุขัง  อะหังสุคะโต  นะโมพุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา  ยักขะพันตา ภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ  นะโมพุทธายะ

ดาวน์โหลดรูปท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวรไว้บูชา

ฟังคำสวดภาณยักษ์ใหญ่นี้ได้ ๑๐๘ ครั้ง เจ้ากรรมนายเวรของท่าน จะหยุดเชิญฟัง>>>>>

 

ท้าวกุเวร นายของเจ้ากรรมนายเวรและภูตผี ใครทำดีมีเราติดตัวทกข์เวรกรรมจะหมดไป
ท้าวเวชสุวรรณ(ท้าวกุเวร)
(ศาลท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 และเจ้ากรรมนายเวร)

ฟังคำสวดภาณยักษ์ใหญ่นี้ได้ ๑๐๘ ครั้ง เจ้ากรรมนายเวรของท่านจะหยุด>>>>>

---------------------------------------------------------------

  ธนาคารกรุงไทย    ( สาขาสามแยกเกษตร )
  ชื่อบัญชีนายสุรพล    กระแจะจันทร์
  บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 039-181637-3
  ท่านสามารถโอนเงินผ่านระบบตู้ ATM อัตโนมัติ

  ชื่อ * ( ระบุไทย )
  สกุล * ( ระบุไทย )
จำนวนเงิน
วันที่โอน       
คำอธิฐานของท่าน
    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย
    

 

 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 38 ท่าน