อาศมเจ้ากรรมนายเวร
“หยุดเวรต่อเวร  หยุดกรรมต่อกรรม”

 
อยากรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ ดูได้ที่นี่ อยากรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ ดูได้ที่นี่
 

อยากรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ กดดูได้ที่นี่

อยากรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ดูได้ที่นี่

เวรกรรมเป็นของแต่ละคน
นอกจากเทวดาที่ช่วยท่านได้แล้ว
ตัวเองเท่านั้นที่จะขอให้เจ้ากรรมนายเวรช่วย

ในพุทธศาสนาเชื่อว่าทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตัวเองมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว
๑)  กรรมดีคือ การทำบุญทำทานในชาติก่อน
๒)  กรรมชั่วคือ สิ่งที่ทำให้คนและสัตว์อื่นได้รับความทุกขเวทนาจนมีแรงอาฆาตต่อผู้ที่กระทำ

หากคุณมีความทุกข์กายทุกข์ใจรองมองย้อยหลังกลับไปในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างชัดว่า
ทำกรรมอะไรบ้างตามหลักพุทธศาสนา  เช่น
๑) สามีหรือภริยามีชู้   ในอดีตอาจไปแย่งชิงของคนอื่นเขามา หรือแยกคนอื่นให้หลงผิดหรือหลงทาง
๒) เป็นหนี้เป็นสินใช้หนี้ไม่มีวันหมด   ในอดีตอาจไปโกงญาติพี่น้องหรือเพื่อน โกงที่ดินโกงบ้าน
โกงเงิน โกงทอง โกงธุรกิจ  จนผู้ที่ถูกโกงรู้และได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส
๓) ถูกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหุ้นส่วนโกงจนหมดตัว ในอดีตอาจโกงญาติพี่น้อง , หลอกลวงคนอื่นจน
ได้เงินได้ทรัพย์สินและอื่นๆ

“เจ้ากรรมนายเวร”เกิดจากแรงอาฆาตต่อผู้ที่กระทำก่อนตาย  หลับจากตายแล้วไม่ยอมไปเกิด
แต่วิญญาณกลับอาฆาตติดตามแก้แค้นล้างแค้นผู้กระทำ ที่เรียกกันทั่วไปว่า “แรงอาฆาต” 
สังเกตง่ายๆ เวลาก่อนจะนอนขณะหลับตาจะมีเงาดำดำยืนอยู่หรือเดินไปเดิมมาข้างๆตัว
หรือเวลานอนหลับจะมีอาการเหมือนมีของหนักๆทับอยู่หรือหายใจไม่ออก

“เจ้ากรรมนายเวร” มีแรงอาฆาตอำนาจมากสามารถปิดบังแรงบุญกุศลได้ บางคนทำบุญสร้าง
พระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างวิหารแรงบุญที่สร้างไม่สามารถดันแรงบาบที่ทำได้ จนกว่าแรงบาบนั้น
จะบรรเทาเบาบางลงถึงจะเข้ามาช่วยได้  “บุญทานน้อยจะล้างหนี้ยิ่งใหญ่ไม่สามารถหักล้างกันได้”
  “ทำบุญยิ่งใหญ่ได้บุญน้อยไม่อาจลบล้างเวรกรรมอันยิ่งใหญ่ได้”
ท่านรองอ่านคำเทศนาของสมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ข้างต้น

ผมพูดเสมอว่า “เราไม่มีเงินใช้หนี้ได้ แต่เราช่วยให้พ้นทุกข์จากหนี้ได้”  “ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
ชัดดาบตามกฎหมาย
” ระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผมช่วยคนที่มีทุกข์เดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินจนหลายคน
คลายทุกข์หรือพ้นทุกข์จากหนี้ อาจเป็นเพราะแรงบุญกุศลที่ทำมาช่วยให้เห็นช่องทางและโอกาส
พ้นทุกข์จากหนี้สินทั้งปวง

   มีหลายคนที่ไม่มีโอกาสพ้นทุกข์หรือคลายทุกข์แต่กลับได้รับทุกขเวทนาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ
อาจเป็นเพราะมีอุปนิสัยชอบคดโกงหรือหรอกล่วงคนอื่นทำให้เจ้ากรรมนายเวรปิดบังไม่ให้เห็น
ช่องทางพ้นทุกข์จากหนี้สินให้ทุกข์ทรมานเพิ่มขึ้น เพราะ"แรงอาฆาตและวิญญาณที่ติดตามตัว"

มีหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นหมดดูหมอเดา(ฟันธงฟันดาบ) นักบวช แม่ชีพ่อชีผ้าขาว ชีผ้าเขียว
ชีผ้าเหลือง ออกมาจัดรายการวิทยุรายการทีวีช่วยให้แก้กรรมและให้ทำบุญมากบางสำนักบอก
ให้ไปนอนกับผู้ชายหรือนอนกับผู้หญิงแก้กรรม  พอได้เงินได้ทองมากขึ้นไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
ในที่สุดกรรมเข้าตัวเองถูกจับได้ยุให้คนนอนกับคนอื่นเพื่อแก้กรรม หรือสมสู่กับสัตว์(สุนัข)
ไม่สามารถแก้ได้

ไม่มีวิธีใดที่จะแก้กรรมได้  มีวิธีที่จะให้กรรมหมดไปคือ “หยุดเวรต่อเวร หยุดกรรมต่อกรรม”
ถ้าหยุดได้กรรมเวรที่ติดตัวมาจะหมดไป  แล้วจะทำอย่างใดให้  จะหยุดเวรกรรมได้ต้องทำ
แต่ความดีทำในสิ่งดีดี  ไม่ใช่แค่ทำบุญทำทานครั้งสองครั้งหรือทำบุญเป็นร้อยหรือเป็นล้านก็
คิดว่าล้างเวรกรรมได้ คนที่คิดแบบนี้ไม่ใช่ “โง่” อย่างเดียวยังแสดงความเห็นแก่ตัวให้เจ้ากรรม

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
วิธีหยุดเวรต่อเวร หยุดกรรมต่อกรรม>>>>>

  ฟังแล้วเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้ก่อกรรม 
   

 ฟังแล้วเจ้ากรรมนายเวรจะได้รับผลบุญ  

  พระพุทธเจ้าหนทางสู่นิพาน  

 
คนแปดจำพวหนี้คบไม่ได้
 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 43 ท่าน