ท้าวกุเวร นายของเจ้ากรรมนายเวรและภูตผี ใครทำดีมีเราติดตัวทกข์เวรกรรมจะหมดไป
ร่วมกันสร้างท้าวเวชสุวรรณ(ท้าวกุเวร)
(ศาลท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 และเจ้ากรรมนายเวร)

ฟังคำสวดภาณยักษ์ใหญ่นี้ได้ ๑๐๘ ครั้ง เจ้ากรรมนายเวรของท่านจะหยุด>>>>>

---------------------------------------------------------------

  ธนาคารกรุงไทย    ( สาขาสามแยกเกษตร )
  ชื่อบัญชีนายสุรพล    กระแจะจันทร์
  บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 039-181637-3
  ท่านสามารถโอนเงินผ่านระบบตู้ ATM อัตโนมัติ

  ชื่อ * ( ระบุไทย )
  สกุล * ( ระบุไทย )
จำนวนเงิน
วันที่โอน       
คำอธิฐานของท่าน
    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย