หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
กลับหน้าแรก   ขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัว โดยตรงกับนักกฏหมาย
เมนต์หลัก
 
หัวซ้าย
นกน้อยทำรังแต่พอตัว   ไม่อยากจนจงอย่าเป็นหนี้  ( อย่าคิดมีบัตรเครดิต ถ้ายังไม่พร้อม  จะเจอดอกเบี้ยมหาโหด )
Language
สมาชิก VIP Login ที่นี่ค่ะ
User login
user
pwd

เพิ่มเพื่อน
รับข่าวสาร
มาเป็นเพื่อนเรามีแต่ได้

วิทยุปลดหนี้

maps.google.com
 
พันธมิตร & ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์นักสืบ
(ขาย-ให้เช่า)
เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวร
เวรกรรมแก้ไม่ได้
แต่หยุดเวรกรรมได้
คน10จำพวกคบไม่ได้
ID: 0863222544
 
Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

   จากประสบการณ์ที่จบกฎหมาย  รับราชการ  เป็นผู้บริหาร  เจ้าของกิจการ   ที่ปรึกษานักการเมือง
นักสืบ  สืบทรัพย์บังคับคดี   ติดตามหนี้   สืบสวนคดี ( ทั้งคดีอาญาและคดีส่วนตัว )   ทำให้เห็นและรู้
วิธีการเอารัดเอาเปรียบ การใช้กลอุบาย เล่ห์กลต่างๆ   การหลอกให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ต้องการ
แม้แต่การร่วมเพศกับเด็ก ยังไม่ติดคุกเลย
มีตัวอย่างมากมายแทบทุกวงการ เช่น
  - ผู้ขายสินค้าต่างก็เอาเปรียบผู้ซื้อ
  - เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้
  - นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้าง
  - นายทุนโรงสี   โรงงานอุตสาหกรรมเอาเปรียบชาวนา ชาวไร่
  - ข้าราชการเอาเปรียบราษฎร
  - ตำรวจเอาเปรียบผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหา
  - นักการเมือง( ทำธุรกิจโกงกิน ) เอาเปรียบราษฎร์
  - ครู อาจารย์ โรงเรียน เอาเปรียบผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
  - ภัยสังคม  มาเฟีย   อิทธิพล  มือปืนรับจ้าง  ล่วงละเมิดทางเพศ   หนี้สิน   ครอบครัว
  - เข้าหุ้นทำธุรกิจ ถูกหุ้นส่วนโกงหรือเอาเปรียบ
  - ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ คอร์รับชั่นภายในหรือภายนอก
  - นักกฏหมาย ที่เอาเปรียบผู้ว่าจ้าง
  - สามี ภริยาหลวง ภริยาน้อย พี่ น้อง ฆ่ากันเพื่อแย่งทรัพย์สมบัติ เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
  - นักธุรกิจ ผู้รับเหมา ขัดผลประโยชน์   ฮั่วกัน  ฆ่ากัน เพื่อเอาเปรียบทางธุรกิจ และส่วนตัว
.  - หลอกเด็ก   นักเรียน   นักศึกษา   ให้ร่วมเพศแบบวิตถาร

  ทำให้รู้ว่าพวกนี้มีกลโกงวิธีการโกง   วิธีเอาเปรียบในเชิงธุรกิจการค้า ส่วนตัว ผลประโยชน์
โดยจะอ้างอิงข้อกฎหมายในสิ่งที่คนทั่วๆ ไป ไม่รู้ข้อกฎหมายหรือไม่เข้าใจ  ที่สำคัญผู้รักษากฎหมาย
ไม่สามารถที่เอาผิดได้ ทั้งๆที่ผิดกฎหมาย เรียกง่ายๆ ว่า " ไม่มีหลักฐานเอาผิดได้ "   พวกนี้บางคน
ถ้าไม่รู้กฎหมายและขี้เกียจเรียนรู้กฎหมาย ก็มักจะจ้างนักกฎหมายมืออาชีพ ประจำตัวหรือประจำ
บริษัทไว้เป็นมันสมองโดยเฉพาะ

   ต้นเหตุสำคัญก็คือ เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องคอร์รับชั่น หรือกลัวอำนาจอิทธิพลใดๆ   ถ้าเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายรับรองได้พวกนี้ติดคุกทุกคน และ ต้องใช้ค่าเสียหายให้รัฐและผู้ที่ได้รับ
ความเสียหาย

   การที่คนทั่วไปไม่รู้กฎหมายจึงถูกเอาเปรียบจากผู้ที่รู้กฏหมาย   จึงทำให้ต้องเสียทรัพย์สิน
อิสระภาพและสิ่งที่ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไป  บางคนถึงขนาดฆ่าตัวตาย

การที่เราเกิดมาไม่มี    จึงเป็นตัวกำหนดให้ลุกขึ้นสู้

   ตามรัฐธรรมมูนของไทย " ทุกคนต้องรู้กฎหมาย "   ดังนั้นทุกคนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้
แต่กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับนั้น    ตามความเห็นของนักกฏหมายและคนทั่วไปส่วนมากจะเห็นว่า
ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแท้จริงแก่คนทั่วไปอย่างแท้จริง

  แต่อันที่จริงแล้วกฎหมายที่ออกมาใช้อยู่ในปัจจุบันแม้จะมองเห็นว่าไม่เป็นธรรม   แต่ผู้ที่ร่าง
กฎหมายก็ได้ร่างให้ครอบคลุมไปในสิ่งที่ไม่เป็นธรรม  และทั้งบัญญัติข้อกฎหมายออกมา เพื่อแก้ไข
ไม่ให้ผู้ที่จะเอากฎหมายไปใช้อย่างไม่เป็นธรรม และทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ( นักกฎหมาย
ที่เล่าเรียนมา หรือมีประสบการณ์มักจะรู้และเข้าใจได้ดี )

   ข้อกฏหมายที่ออกมาเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้ จะสอดแทรกอยู่ในตัวบทของกฎหมายนั้นๆ แม้ใน
กฏหมายแพ่ง และพานิชย์   กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา ขึ้นอยู่ที่ว่า
จะหยิบยก เอาขึ้นมาใช้เมื่อไร อย่างใดเท่านั้น

   ถ้าเอาข้อกฎหมายมาใช้ให้ถูกต้องและถูกวิธี ก็อาจจะทำให้เจ้าหนี้ นายจ้าง ข้าราชการ  นายทุน
ผู้ประกอบการ นักการเมือง นักกฏหมาย ก็จะไม่กล้าที่จะเอาเปรียบและแถมยังให้ความเคารพ
อีกด้วยเพราะถือว่ารู้กฎหมายจริงๆ

   แต่ข้อสำคัญคนธรรมดาสามัญ ทำมาหากินทั่วไปจะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนรู้กฎหมายได้
การเรียนกฎหมายในปัจัจุบันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึง ๔ ปี จึงเป็นไปได้ยากมาก

   แม้ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะพยายามที่จะให้ความรู้กฎหมายบ้าง หรือให้คำปรึกษา
กฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปก็ตาม   แต่ก็ยังไม่ได้ให้ความเข้าใจและความกระจ่างเพียงพอนัก
และในหน่วยงานบางหน่วยเหล่านี้ ผู้ให้คำแนะนำบางคน มักจะมีอะไรซ่อนเร้นอยู่  แต่ผู้ที่ไป
ปรึกษาก็มักจะไม่รู้ เพราะเห็นว่าเป็นข้าราชการคงไม่หลอกแแน่นอน ที่เรียกว่า " ซ่อนเร้น "
นั้น กว่าจะรู้ว่าถูกหลอกก็หมดตัวแล้ว ( ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ปรึกษาด้วย )

ดังนั้นจงเข้าใจว่า หน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน   เป็นสิ่งที่รัฐให้กับทุก
คนที่มาใช้ หรือมาขอความช่วยเหลืออย่างแท้จริงไม่หลอกลวง  แต่คนที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย
งานนั้นๆ (บางคน) ที่เป็นผู้สร้างปัญหาให้กับหน่ายงาน กับประชาชน และสังคมนั่นเอง

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะทำอย่างไร   ถ้ามีปัญหาที่จะต้องพึ่งพา เจ้าหน้าที่รัฐ นักกฎหมาย ทนาย
ความจะพบคนที่สามารถช่วยได้อย่างบริสุทธิใจและเต็มใจ ไม่เห็นแก่เงิน เห็นแก่ได้

ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนดีๆ หรือหน่วยงานที่จะช่วยเหลือเลย   มีกฏหมายบัญญัติวิธีที่จะให้บุคคล
เหล่านี้ทำตามหน้าที่ให้คำแนะนำ ไม่เรียกร้องเงินทองใดๆ จากผู้มาขอรับคำปรึกษา หรือรับ
ดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และถ้าดำเนินการไปแล้วแต่ผิดพลาดก็ต้องรับผิด
ชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไป

  ทั้งหมดนี้เพื่อเตือนให้รู้ว่า  ท่านจงทำตัวเองให้เป็นคนดีมีความจริงใจก่อน   ก่อนที่จะขอความ
ช่วยเหลือจากคนอื่น   ถ้าท่านทำตัวไม่ดีไม่มีความจริงใจแล้ว   จะขอความช่วยเหลือจากใครก็
ต้องเสียแต่เงิน และยิ่งเป็นคนคดโกง เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมากๆ   ยิ่งต้องเสียเงินมากๆ
และจะหาคนจริงใจได้ยาก

  คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบจงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่า ถ้าไม่มีเงินอย่างคิดโกงใคร และถ้าคน
ที่ถูกโกงหันหน้าเข้ามาสู้เมื่อไร คุกตะรางก็จะเปิดรอรับตลอดเวลาแน่นอน

 มีลูกหนี้หลายคนที่พยายามหาทางที่จะใช้หนี้   แต่เจ้าหนี้มักจะใช้มาตราการเด็ดขาด หรือใช้
กลวิธีต่างๆ ที่จะเอาเปรียบลูกหนี้ บีบคั้นลูกหนี้ทุกวิถีทาง  เจ้าหนี้เหล่านี้มักจะว่าจ้างทนายความ ให้เป็นผู้ออกหน้าแทน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ทำไม่ลูกหนี้ไม่ใช้ทนายคงวามเพื่อรักษาผลประโยชน์
บ้าง    ถ้าใครนั่งรอให้เจ้าหนี้ หรือทนายเจ้าหนี้เอาเปรียบแต่เพียงฝ่ายเดียว Webmaster
พูดได้คำเดียวว่า " สมน้ำหน้า ที่ยอมให้เจ้าหนี้ เอาเปรียบฝ่ายเดียว " ทางออกมีมากมายไม่รู้จัก
ใช้ให้เกิดประโยชน์เอง

ขณะนี้มีคน online อยู่ 202 ท่าน