ศูนย์แก้ปัญหาหนี้(ลูกหนี้)แห่งชาติ
S Detective & Lawyer

ทนายประจำ  ทนายไม่ประจำ  ทนายฝึก+เก็บคดี   เสมียนทนาย   ธุรการ

 ทนายฝึกว่าความและเก็บคดี

  คุณสมบัติเบื้องต้น

- มีตั๋วทนาย
- ใช้คอมพิวเตอร์ , เน็ต ,ไลย์
- ค่าตอบแทนวันละ 400-500 บาท +ค่าพาหนะ 500-5,000 บาท/ครั้ง ที่ไปดำเนินคดี (ตามตกลง&ประสบการณ์)

- ทำงานพหลโยธิน 32 ซอยเสนา 25

 
คำเตือน

- ทนายความและเสมียนทนายที่มีจุดประสงค์ สมัครเพื่อจะดึงลูกความหรือหาคดี
  ไปทำเอง หรือหาข้อมูลความลับภายใน หรือเจตนาไม่สุจริต อาจถูกดำเนินคดี
  แพ่ง,อาญา หรือร้องมรรยาทสภาทนาย
  

   
 

(กรุณากรอกข้อมุลให้ครบ)
   
 ชื่อ * ( ระบุไทย )
 สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
   และที่อยู่ปัจจุบัน
* ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ )
อีเมล์
lineLine    
line Facebook
บัตรประชาชน    เลขที่ตั๋วทนาย 
จบการศึกษา
กำลังศึกษาต่อ
ทำ คดีอาญา
ทำคดีแพ่ง
ทำคดีล้มละลาย
ทำคดีปกครอง
ทำคดีอื่นๆ
เคยฝึกงาน/ผ่านงาน
ผู้ค้ำประกัน ชื่อนามสกุล


ประสบการณ์
 ความคิดเห็น

ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

 วันที่พร้อมสัมภาษณ์
       

 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 55 ท่าน

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *