ศูนย์แก้ปัญหาหนี้(ลูกหนี้)แห่งชาติ
รับทนายความร่วมทีมงาน S Detective & Lawyer

คุณสมบัติเบื้องต้น

   เสมียนทนาย
- กำลังศึกษาหรือจบนิติศาสตร์
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์ , เน็ต ,ไลย์

  ทนายความ
- ตั๋วทนาย 1 - 2 ปีขึ้น
- สามารถทำคำร้องฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย  
- รักในอาชีพ และวิชาชีพ รับผิดชอบงาน
- ไม่คิดการใหญ่
- ใช้ความรู้ความสามารถเลี้ยงชีพ
- รักษาผลประโยชน์ลูกความเป็นที่ตั้ง
- เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- ใช้คอมพิวเตอร์ , เน็ต ,ไลย์

    บัญชี/คอมพิวเตอร์
- ปวช , ปวส , ปริญาตรี
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์ , word , express , access หรือโปรอกรมสำเร็จรูป

ค่าวิชาชีพ

  Parttime

- ค่าวิชาชีพค่าพาหนะขึ้นศาล และอื่นๆ ครั้ง ๑,๐๐๐ บาท กรุงเทพปริมณฑล
- ค่าวิชาชีพค่าพาหนะ,ที่พักต่างจังหวัด ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท

  Fulltime

- ค่าวิชาชีพประจำทุกเดือน
  (นิติ) หรือ (เนติ) ๑๕,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ บาท
- ค่าพาหนะขึ้นศาล และอื่นๆ ครั้งละ ๕๐๐ บาท กรุงเทพปริมณฑล หรือเหมา ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
- ค่าพาหนะ,ที่พักต่างจังหวัด ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท

  เสมียนทนาย - รับเสมียนทนายความประจำ 
- วุฒิ ปวช นิติศาสตร์ หรือกำลังศึกษานิติศาสตร์ หรือเป็นทนายความ
- รายได้ วันละ 375 บาทขึ้นไป รายได้ 9,000 - 15,000 บาท 
- ค่าพาหนะขึ้นศาล และอื่นๆ
- ทำงานพหลโยธิน 32 ซอยเสนา 25
บัญชี/คอมพิวเตอร์word,express,accessหรือโปรอกรมสำเร็จรูปได้ดี ง/ด 15,000-20,000 บาท 
คำเตือน

- ทนายความและเสมียนทนายที่มีจุดประสงค์ สมัครเพื่อจะดึงลูกความหรือหาคดี
  ไปทำเอง หรือหาข้อมูลความลับภายใน หรือเจตนาไม่สุจริต อาจถูกดำเนินคดี
  แพ่ง,อาญา หรือร้องมรรยาทสภาทนาย
  

 

สมัครทนายความ , เสมียนทนายความ , บัญชี/คอมพิวเตอร์
(กรุณากรอกข้อมุลให้ครบ)
สมัคร    
 ชื่อ * ( ระบุไทย )
 สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ )
อีเมล์
   
บัตรประชาชน
เลขที่ตั๋วทนาย
ทำ คดีอาญา
ทำคดีแพ่ง
ทำคดีล้มละลาย
ทำคดีปกครอง
ทำคดีอื่นๆ
ข้อมูลฝึกงาน/ประจำ
ผู้ค้ำประกัน
รูป Facebook   ID Line :


ประสบการณ์

ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

       

 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 60 ท่าน

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *