ศูนย์แก้ปัญหาหนี้(ลูกหนี้)แห่งชาติ
รับทนายความร่วมทีมงาน S Detective & Lawyer

      รับฝึกสอบตั๋วทนายความ,ทนายหาประสบการณ์เก็บคดี,ทนายฟรีแลนช์

- นักนิติศาสตร์ที่รอสอบตั๋วทนาย หรือสอบตั๋วหลายรอบและไปติวหลายติวเตอร์แล้วไม่ผ่านต้อง
  ต้องการสอบตั๋วให้ผ่าน
- ทนายความใหม่แต่ไม่มีประสบการณ์คดี และต้องการฝึกหาประสบการณ์และเก็บผลคดี เพื่อ
  สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือผู้ช่วยอัยการหรือสอบนิติกรราชการ

คุณสมบัติเบื้องต้น

   เสมียนทนายเพื่อสอบตั่ว
- กำลังศึกษาหรือจบนิติศาสตร์
- อายุไม่จำกัดอายุ
- ใช้คอมพิวเตอร์ , เน็ต ,ไลย์
- ค่าตอบแทน 10,000-15,000 บาท/เดือน+ค่าพาหนะ 500-3,000 บาท
- ค่าฝึกประสบการณ์

  ทนายความประจำ
- ตั๋วทนายใหม่
- รักในอาชีพ และวิชาชีพ รับผิดชอบงาน
- ไม่คิดการใหญ่
- ใช้ความรู้ความสามารถเลี้ยงชีพ
- รักษาผลประโยชน์ลูกความเป็นที่ตั้ง
- เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- ใช้คอมพิวเตอร์ , เน็ต ,ไลย์
- ค่าตอบแทน 10,000-15,000 บาท/เดือน+ค่าพาหนะ 500-3,000 บาท

  ทนายความ ฟรีแลนซ์
- ตั๋วทนาย 2-3 ปีขึ้นไป
- ประสบการณ์คดีแพ่ง,อาญา,แรงงาน,ล้มละลาย,ปกครอง,อาญาทุจริต,ภาษี,การค้า
  ระหว่างประเทศ
- รักในอาชีพ และวิชาชีพ รับผิดชอบงาน - ไม่คิดการใหญ่
- ใช้ความรู้ความสามารถเลี้ยงชีพ - รักษาผลประโยชน์ลูกความเป็นที่ตั้ง
- เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ , ส่งรายงานคดีตรงเวลา
- ใช้คอมพิวเตอร์ , เน็ต ,ไลย์
- ไม่มีเงินเดือนและค่าตอบแทน
- รายได้ 15,000-35,000 บาท/เดือน อยู่ที่ความสามารถ

    บัญชี/คอมพิวเตอร์
- ปวช , ปวส , ปริญาตรี
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์,word,express,access,เน็ต,ไลย์,เฟสบุ๊ก,ทวิสเตอร์,อินสตราแกรม
- เงินเดือน+ค่าตอบแทน 10,000-25,000 บาท 

- ทำงานพหลโยธิน 32 ซอยเสนา 25

 
คำเตือน

- ทนายความและเสมียนทนายที่มีจุดประสงค์ สมัครเพื่อจะดึงลูกความหรือหาคดี
  ไปทำเอง หรือหาข้อมูลความลับภายใน หรือเจตนาไม่สุจริต อาจถูกดำเนินคดี
  แพ่ง,อาญา หรือร้องมรรยาทสภาทนาย
  

   
 

สมัครทนายความ , เสมียนทนายความ , บัญชี/คอมพิวเตอร์
(กรุณากรอกข้อมุลให้ครบ)
สมัคร  แบบ  
 ชื่อ * ( ระบุไทย )
 สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ )
อีเมล์
lineLine
บัตรประชาชน
เลขที่ตั๋วทนาย
ทำ คดีอาญา
ทำคดีแพ่ง
ทำคดีล้มละลาย
ทำคดีปกครอง
ทำคดีอื่นๆ
ข้อมูลฝึกงาน/ประจำ
ผู้ค้ำประกัน
รูป Facebook   ID Line :


ประสบการณ์

ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

       

 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 115 ท่าน

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *