TV Online ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

 ชมรมคนปลดหนี้ & ล้มบนกองฟูก
- ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้ ถูกทวงหนี้ นายจ้างเอาเปรียบ ถูกให้ออกจากงาน อยากล้มบนกองฟูก
- เราจะช่วยท่านปลดหนี้(ชักดาบ)ตามวิธีทางกฎหมาย

หนี้ บัตรเครดิต แก้ปัญหาหนี้ ชมรมปลดหนี้ ถูกทวงหนี้
  หน้าเว็บหลัก      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      สมัครเข้าชมรมคนปลดหนี้   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 23 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • “เอกสารสิทธิ” มีคำนิยามอยู่ในป.อาญามาตรา 1(9) โฉนดที่ดิน, ตั๋วรับจำนำ,สัญญากู้ , สัญญาค้ำประกัน ,สลากกินแบ่งรัฐบาล,เช็ค,กรมธรรม์ประกันชีวิต,สัญญาซื้อขายที่ดิน
  คำว่า “เอกสารสิทธิ” มีคำนิยามอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1(9) หมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งสิทธิดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องเป็นเอกสารแสดงให้เห็นสิทธินั้นโดยตรงในตัวเอกสารนั้น ตัวอย่างเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิ เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 1904/2540 โฉนดที่ดิน คำพิพากษาฎีกาที่ 2830/2524 ตั๋วรับจำนำ คำพิพากษาฎีกาที่ 167/2517 สัญญากู้ , สัญญาค้ำประกัน คำพิพากษาฎีกาที่ 531/2498 สลากกินแบ่งรัฐบาล คำพิพากษาฎีกาที่ 671/2508 เช็ค คำพิพากษาฎีกาที่ 3986/2535 กรมธรรม์ประกันชีวิต คำพิพากษาฎีกาที่ 948/2518 สัญญาซื้อขายที่ดิน ตัวอย่างเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการสงวนสิทธิ เช่น แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ตัวอย่างเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการระงับสิทธิ เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น การทราบว่าอะไรบ้างเป็นเอกสารสิทธิมีความสำคัญมาก เพราะการปลอมเอกสารสิทธิเป็นความผิดที่ผู้กระทำจะต้องรับโทษหนักขึ้น ฉะนั้น ในการฟ้องให้รับผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ โจทก์จึงต้องบรรยายในคำฟ้องด้วยว่า เอกสารนั้นเป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิระหว่างโจทก์และจำเลยอย่างไร หากโจทก์ไม่บรรยายฟ้องมาให้ชัดแจ้ง ศาลย่อมลงโทษฐานปลอมเอกสารสิทธิมิได้ คงลงโทษได้แต่เพียงปลอมเอกสารธรรมดา สำหรับคราวหน้าจะกล่าวถึงความหมายของคำว่า “เอกสารราชการ”

  โดย : Administrator วัน-เวลา : 6 กุมภาพันธ์ 2558 | 14:04:39   From ip : 171.6.165.49

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  http://www.thailawyer.net/ ให้คุณมากกว่าที่คุณคิด