ท่านต้องการปรึกษากฎหมายฟรี   ปัญหาครอบครัว   ปัญหาหนี้สิน  มรดก  แรงงาน  ธุรกิจ  คดีความต่างๆ โดยไม่ประสงค์จะลง 
           ในกระดานกฎหมายและต้องการให้ตอบเป็นความลับ    กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่อง "หากไม่ครบ ยังไม่คำตอบครับ"
        เขียนปัญหาของท่านโดยละเอียด   ระบุชื่อนามสกุลจริง   ที่อยู่    อีเมล์   โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านโดยตรง
        กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ   เล่าเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด ปัญหาขอท่านจะได้รับการตอบกลับภายใน  ๑ วัน
        หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบตรงตามความจริง สามารถกรอกใหม่ให้ถูกต้อง    หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินและอื่นๆ เราไม่รับ
           ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและจะไม่ตอบปัญหา    ที่เห็นว่าไม่สมควร

สมัครVIP+บำรุงเว็บ
 อธิบายวิธีปลดห
นี้ใช้ได้จริงตามกฎหมาย >>>

 
  ชื่อ * ( ระบุไทย ) ปรึกษากฎหมายฟรี
 สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่(ที่บ้าน ที่ทำงาน) * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ ที่บ้าน)
อีเมล์
ID Line Facebook
อาชีพ       เลขบัตรประชาชน  * (ต้อระบุ)
 ปัญหาหนี้

ละเมิดฉ้อโกง ยักยอก
เช็ค , กู้ยืม
บ้าน , ที่ดิน , คอนโด
อื่นๆ

หนี้บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล
จำนอง จำนำ
ครอบครัว      

แรงงาน  ค่าจ้าง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ทรัพย์จำนอง/ขายฝาก บ้านเดียว ที่ดินเปล่า  คอนโด ตึกแถว
โรงงาน   บริษัท/ธุรกิจ   อื่นๆ  
ทรัพย์ติดเช่าซื้อ/จำนำ รถยนต์    เครื่องจักร     อื่นๆ    
หัวข้อเรื่องปัญหา *

เขียนข้อความ
    โดยละเอียด


    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

 
       

 

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *