ท่านต้องการขอรับข้อมูล  " หยุดตามทวงหนี้ "    กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน     ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บ
     ไว้เป็นความลับตามกฎหมาย

          กรุณาโอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท และกรอกข้อมูล   หากท่านกรอกข้อมูลและยังไม่ได้โอนเงิน ข้อมูล " หยุดตามทวงหนี้ " จะถูกส่งให้ท่านหลังจาก
      ท่านได้โอนเงินแล้ว และแจ้งการโอนเงิน      ข้อมูลจะถูกส่งให้ท่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้เท่านั้น

           หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบตรงตามความจริง สมารถกรอกใหม่ให้ถูกต้อง    หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินและอื่นๆ เราไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน
     และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ นกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

  ชื่อ * ( ระบุไทย ) รับเฉพาะข้อมูลหยุดทวงหนี้
  สกุล * ( ระบุไทย )

   ชื่อบัญชี นายสุรพล กระแจะจันทร์
   ธนาคารกรุงไทย  สาขาสามแยกเกษตร
    บัญชีออมทรัพย์
    เลขบัญชี 039 - 181637-3

  เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่
    09 - 8196414 หรือกรอกข้อมูลและ
    กดส่งข้อความ
  เราจะตรวจสอบแล้ว จะแจ้งกลับท่าน
    หลัง ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ นาฬิกาของทุกวัน

อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ (ที่บ้าน ที่ทำงาน) * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ ที่บ้าน)
อีเมล์
อาชีพ   โทรศัพท์ *
 ขอรับข้อมูล

หยุดตามทวงหนี้   ๒๐๐ บาท

เลขบัตรประชาชน
โอนเงินผ่าน *
จำนวนเงิน *
วันที่โอน       
หัวข้อเรื่องปัญหา *
เขียนข้อความ
    โดยละเอียด
    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย
         

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *