Welcome To  S Detective & lawyer Online
เปิดเผยความจริง  เพื่อให้เกิดความยุติธรรม

เจ้าหนี้ปลอมเอกสารสัญญากู้

เป็นเสียงเจ้าหนี้ยอมรับอย่างหน้าตาเฉยว่า  " ไม่ได้กู้เงินกันจริง แต่เป็นการเช่าโฉนดไป
ค้ำประกัน "
 เรื่องมีอยู่ว่า นาย ท. ไปขอเช่าโฉนดที่ดินนาย พ. ตกลงเช่ากันปีละ ๘,๐๐๐ บาท
วันทำเช่านาย พ. เอาสัญญากู้ยืมเงินมาให้นาย ท. ลงชื่อไว้ และให้นาย ก. ลงชื่อเป็นผู้ค้ำประกัน
ในสัญญากู้และค้ำประกันยังไม่ได้กรอกข้อความใดๆ
    นาย ท. ไม่เคยเอาเงินไปให้นาย พ. เป็นเวลาสิบปี    ต่อมานาย พ.ไปปรึกษานักกฎหมาย
และเขาแนะนำให้กรอกข้อความและจำนวนเงินลงไป และให้ฟ้องคดีแพ่ง    นาย ท. นาย ก.
ไม่ได้ต่อสู้คดีแพ่งเพราะเป็นคนจนจึงแพ้คดีแพ่ง และถูกยึดบ้าน
    ต่อมา ผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงนำเรื่องมาปรึกษา Webmaster  เราจึงวางแผนอัด
เทปเสียงและVDO อยู่ ๒ วันจึงได้ ข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญ (ที่ท่านได้ฟัง)  และได้ฟ้อง
คดีอาญาเพื่อเอาตัวเจ้าหนนี้นาย พ. เข้าคุก

    สรุป คดีนี้เจ้าหนี้และนักกฎหมายเจ้าหนี้กลัวติดคุก เพราะทนายของนาย ท. และนาย ก.
ยืนพยานหลักฐานเทปเสียงพร้อม คำแปลต่อศาลก่อนวันสืบพยาน   พอพวกเจ้าหนี้รู้ว่าถูกบันทึก
เสียงและ VDO ก่อนจะเข้าสืบพยานในศาลทนายเจ้าหนี้บอกศาล ขอเจรจากับฝ่ายโจทก์ก่อน
   ในที่สุดเจ้าหนี้ไม่ติดคุกเพราะยอมตามที่ลูกหนี้ขอ จึงถอนฟ้อง ( บางส่วนอาจถูกตัดทอนเสียง
ออกเพื่อไม่ให้เข้าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา )

เพรียงเท่านี้ก็ท่านคงพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์ฟ้องคดี หรือเป็น
จำเลยต่อสู้คดี   สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร แต่ถ้ายังเชื่อคำหวานๆ ชนะคดีแน่นอนเราไม่รู้จะช่วย
ท่านได้อย่างไรแล้ว    ยังมีวิธีและเทคนิคกฎหมายอีกมามายขอเพรียงให้รู้เท่านั้น “ เรื่องเป็น
หนี้เป็นคดีความ จะเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว   โจทก์หรือเจ้าหนี้จะมีแต่นั่งน้ำตาตก “

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง เมื่อเจ้าหนี้รู้กฎหมายและหาวิธีต่างๆ มาเอาเปรียบลูกหนี้
ทำไม่ลูกหนี้จะรู้กฎหมาย เพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบบ้างไม่ได้

<<< กลับ

จะทำอะไรขอให้ปรึกษาผู้รู้กฎหมายหรือทนายความปลอดภัยที่สุด
ยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เขียนข้อความได้ที่นี่ >>


 
รวมผู้เข้าเว็บ

FastCounter by bCentral