ถ้าุคุณทำตัวเป็นผู้ช่วยชาวบ้านให้พ้นทุกข์คุณจะสมหวัง
 

อยากเป็นผู้แทนราษฎรต้องใจกว้าง
นักการเมือง นักธุรกิจ ข้าราชการ ควรรู้ไว้

     คำว่านักการเมืองหมายถึง ผู้ที่อาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละระดับที่กฎหมาย
กำหนด ไม่ว่าจะเป็น สว. สส. สจ. สข. สก. สท. อบต.   เราจะไม่พูดถึงว่าท่านเหล่านี้จะเข้ามาทำ
หน้าที่อะไร เพราะกฎหมายกำหนดหน้าที่เอาไว้แล้ว

     แต่นักการเมืองในสายตาประชาชนทั่วไปจะเป็นในด้านลบเสียส่วนใหญ่    ข้อสำคัญก่อนที่จะ
เข้ามาทำหน้าที่จะต้องมีการสมัครสอบคัดเลือกโดยเอาคะแนนเสียงของประชาชนในเขตนั้นเป็น
เครื่องตัดสิน    และก็เป็นที่รู้ๆ กับอยู่ว่าเรื่องการซื้อสอทธขายเสียงยังมีอยู่ในสังคมบ้านเรา โดย
เฉพาะหมู่บ้าน ตำบล อำเภอหรือจังหวัดที่ห่างไกล จะมีข่าวออกมาแทบทุกครั้งที่มีการรับสมัครผู้
แทนในแต่ละระดับ

    ในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษานักการเมืองในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาน   รู้และเห็นสิ่งที่เรียกว่า
" ซื้อสิทธิขายเสียง "   ในรูปแบบต่างๆ มากมาย  ซึ่งอันที่จริงแล้วถ้าเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนภูมิภาค
บางคนหรือบางกลุ่ม ถ้าไม่ให้ความร่วมมือนักการเมืองก็ไม่สามารถที่จะซื้อเสียงได้สะดวก หรือ
แข่งกันซื้อเสียงอย่างเอาเป็นเอาตาย ใครมีเงินมากกว่าก็มีสิทธิสอบได้ ใครมีเงินน้อยก็สอบตก

   เราไม่อยากที่จะดูถูกพวกที่มีเงินและชอบใช้ เงินอย่างที่ผิดกฎหมายว่า เมื่อเข้าไปแล้วต้องไป
ทำ อะไรเพื่อให้ใด้ส่วนที่เสียไปคืนมา    และก็สมน้ำหน้าพวกที่สอบตกที่มีเงินน้อย แต่ก็พยายาม
ที่จะใช้เงินห่วนซื้อเสียงทั้งๆ ที่ตังเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้ว   พวกนี้มักจะไม่ใช่คนดีสักเท่าไร
ในสายตาของคนที่รับเงินไป

มารู้วิธีซื้อเสียงแบบที่ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

    วิธีซื้อเสียงแบบไม่ผิดกฎหมาย ก็ง่ายนิดเดียว แต่วิธีทำค้อนข้างจะยากสักนิด แต่ง่ายกว่า
การไปแจงเงินแข่งกันซื้อเสียง  วิธีนี้คือเอาตัวผู้ซื้อเสียมาส่ง กก.ต เพื่อให้โดนใบเหลือใบแดง
แบบคาหนังคาเขา และคาลูกตาร้อยๆ พันๆ

   ครั้งเลือกตั้ง สจ. ทั่วประเทศที่ผ่านมา  เราแนะนำอดีต สจ.ท่านหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา
ให้วิธีการจับผิดผู้สมัครหน้าใหม่ที่คิดว่าตัวเองมีเงิน ที่จะซื้อเสียงชาวบ้านได้ และเราอยู่ช่วย
สจ. โดยเอาเทคนิคใหม่ๆ กับทั้งอุปกรณ์เข้าดำเนินการให้    จนสามารถได้ข้อมูลที่ ด้วยสองลูกตา
แบบจะจะ และ กก.ต ก็เรียกไปสอบ จนฝ่ายนั้นกลัวๆ กล้าๆ ที่จะซื้อเสียง   ในที่สุดอดีต สจ.ท่าน
นั้นก็สอบผ่านด้วยคะแนน ๖ใน ๑๐ ส่วนของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด   ซึ่งเป็นความภูมิใจเป็นอย่าง
มากช่วยให้ สจ. ท่านนั้นเป็นผู้สอบได้โดยไม่ใช้เงินซื้อเสียงเลย สจ.ท่านนั้นอยู่ที่อำเภอแก้ง
สนามนาง
( รองไปสอบถามเจ้าตัวดูได้ )    ส่วนฝ่ายที่ซื้อเสียงทราบว่าเสียงเงินไปครั้งนั้น ๗
ล้านกว่าบาท จริงเท็จแค่ไหนไม่ยืนยัน

     ครั้งเลือกตั้ง สส. ที่ผ่านมา เราก็แนะนำวิธีนี้ให้กับผู้สมัคร สส. ท่านหนึ่งแต่ผู้สมัคร สส. ท่าน
นั้นไม่สนใจ บอกแต่ว่าถึงจะจับผิดได้ กก.ต ก็พิจารณาใบเหลือใบแดงช้า และไม่โปร่งใส่อย่าง
ที่โฆษณา    จนในวันประกาศผลสรุปว่าสอบตก ได้ข่าวว่าหมดไป ๒๒ ล้าน
( สมน้ำหน้า เพราะ
ความอวดดีถือว่ามีเงิน )
คงบอกไม่ได้ว่าผู้สมัครท่านนั้นเป็นใคร    และผู้ที่สอบได้จะหมดไป
เท่าใดคิดดูเอาครับ

   ที่เรายกตัวอย่างให้เห็นก็เพราะว่า เงินไม่ใช้ว่าจะซื้ออะไรได้ทุกอย่างเสมอไป  ถ้าจะซื้อ
เสียงแบบผิดกฎหมายก็ควรดูลู่ทางให้ดีควรมีนักกฎหมาย และนักสืบมืออาชีพติดตัวเอาไว้
ด้วย   ไม่ใช่จะไปจ่ายแต่เจ้าหนี้รัฐให้เพียงแต่เอาหูไปนาเอาตาไปไร เท่านั้น   ต้องมีเทคนิค
และชั้นเชิงกฎหมาย พร้อมทั้งเทคโนโลยี่สมัยใหม่ประกอบด้วยจึงจะสอบผ่าน  ในทางกลับกัน
ถ้าไม่ใช้เงินซื้อเสียง แต่เอาเงินที่คาดว่าจะไปซื้อเสียงนั้นมาลงทุนจับผู้สมัครที่ซื้อเสียงจะคุ้มกว่า
เพราะไม่ต้องเหนื่อยตามแจกเงิน และระแวงว่าลูกน้อง หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต. จะอมเงิน
ไม่เอาเงินไปให้ชาวบ้านที่มีสิทธิมาเลือกตั้ง    ได้ทั้งความภูมิใจไม่เป็นหนี้บุญคุณใครด้วย

    พวกที่ซื้อเสียงมักจะมีช่องโห่วให้เห็นได้ง่ายๆ   ถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ไปแจงเงินด้วยตัวเอง
แต่ พ.ร.บ. เลือกตั้ง ให้อำนาจ กก.ต ไต่สวนว่าถ้ามีมูลก็สามารถชี้ความผิดได้เลย   แต่พวกนี้
มักจะคิดว่ามีเพื่อนเป็น กก.ต อำเภอ , กก.ต เขต หรือใช้เงินซื้อได้ จึงทำให้ย่ามใจ เปิดช่องว่าง
ให้ตรวจจับได้ เพราะคิดว่าไม่มีใครกล้าทำอะไรได้

     อยากรู้วิธีเสียเงินน้อยๆ   และได้เป็นผู้แทนแล้วซิ    ขอบอกก่อนนะว่า ถึงจะรู้แต่เราก็ไม่ได้
บอกเทคนิควิธีทั้งหมด ที่ครบองค์ ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ. เลือกตั้ง    เพราะเรายังไม่รู้ว่า
ผู้ที่จะเอาไปใช้นั้นเป็นคนดีจริง ใจกว้างจริงหรือเปล่า หรือเป็นแบบนักการเมือง ที่ใครๆ เข้าพูด
กัน และยิ่งใกล้จะมีการเลือกตั้ง สส. สว. อยู่แล้วด้วย ยิ่งเป็นที่ต้องการของพวกชอบลงทุนน้อย
แต่ไปเอาหน้ามาก
   เราจะช่วยเฉพาะ คนที่เราดูแล้วว่าดีจริงๆ เท่านั้น


 
 

 

อยากเป็น สว. สส. อบจ. สท. อบต

 
  ชื่อ * ( ระบุไทย )
 สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่(ปัจจุบัน) * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ ที่บ้าน)
อีเมล์
อาชีพ  * (ต้อระบุ)
   
เลขบัตรประชาชน *
   
หัวข้อเรื่องปัญหา *

กรุณาตอบคำถาม
    โดยละเอียด
    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

       
 

ขณะนี้มีคน online อยู่ 170 ท่าน