TV Online ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

 ชมรมคนปลดหนี้ & ล้มบนกองฟูก
- ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้ ถูกทวงหนี้ นายจ้างเอาเปรียบ ถูกให้ออกจากงาน อยากล้มบนกองฟูก
- เราจะช่วยท่านปลดหนี้(ชักดาบ)ตามวิธีทางกฎหมาย

หนี้ บัตรเครดิต แก้ปัญหาหนี้ ชมรมปลดหนี้ ถูกทวงหนี้
  หน้าเว็บหลัก      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      สมัครเข้าชมรมคนปลดหนี้   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 23 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • วิธีง ดการบังคับคดี , ถอนการยึดทรัพย์ , การบังคับคดี
  วิธีงดการบังคับคดี , ถอนการยึดทรัพย์ , การบังคับคดี ๑. วิธีงดการบังคับคดี ต้องให้โจทก์ จำเลย หรือ ผู้รับจำนอง ไปยื่นคำร้องที่สำนักงานบังคับคดี ที่ยึดทรัพย์ไว้ หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ความยินยอมงดการบังคับคดีทำแทนได้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม ๒. วิธีถอนการยึดทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ๒% ของราคาทรัพย์ตามหมายที่น้อยที่สุด (คำพิพากษา หรือราคาประมาณทรัพย์) และค่าธรรมเนียมบังคับคดีที่ที่ชำระไปแล้ว (ต้องแจ้ง จพค.ก่อนขอทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระ) เมื่อถอนการยึดทรัพย์สินแล้ว สามารถยึดทรัพย์ใหม่ได้อีก ๓. วิธีถอนการบังคับคดี ค่าธรรมเนียม ๒% ของราคาทรัพย์ตามหมายที่น้อยที่สุด (คำพิพากษา หรือราคาประมาณทรัพย์) และค่าธรรมเนียมบังคับคดีที่ที่ชำระไปแล้ว (ต้องแจ้ง จพค.ก่อนขอทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระ) เมื่อถอนการยึดแล้วไม่สามารถยึดทรัพย์ใหม่ได้อีก ต้องไปร้องต่อศาลใหม่ ---------------------------------------------------------------------- โจทก์ จำเลยค้าน(มีผู้ผูกพันราคา) ถ้าทำเรื่องถอนการยึดจะต้องทำอย่างไร และก่อนการขายทอดตลาดกี่วัน ตอบ การถอนการยึดทรัพย์ต้องให้โจทก์มายื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอถอนการยึดทรัพย์ว่าคงต้องชำระหนี้หรือมีข้อตกลงกันภายนอกมาก่อนแล้ว และจะคิดคำนวณค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขายและค่าใช้จ่ายชั้นบังคับคดีเป็นเงินจำนวนเท่าใด เรียกให้โจทก์หรือจำเลยชำระ ชำระครบเจ้าพนักงาน บังคับคดีจึงจะถอนการยึดให้ การถอนการยึดต้องกระทำก่อนวันเอาทรัพย์ขายทอดตลาดครั้งต่อไป ---------------------------------------------------------------------- ถอนการยึด เปลี่ยนแปลงวิธีขาย คืออะไร ตอบ ถอนการยึดทรัพย์เป็นกรณีที่โจทก์ผู้ยึดทรัพย์เองไม่ประสงค์จะบังคับคดีขายทอดตลาดเอากับทรัพย์ที่ยึดนั้นต่อไปแล้วเพราะอาจมีการชำระหนี้หรือตกลง เอาทรัพย์ของจำเลยใช้หนี้โจทก์จะมาแถลงขอถอนการยึดทรัพย์นั้นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งกรณีเช่นนี้โจทก์ต้องชำระค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขายตามกฎหมาย จากราคาประเมินทรัพย์ที่ยึด การเปลี่ยนแปลงวิธีการขายเท่าที่พบเช่น ขายทอดตลาดที่ดิน 2 แปลงหรือขายรวมขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพทรัพย์ หรือเปลี่ยนจากการขาย โดยการจำนองติดไปเป็นการขายปลอดการจำนองซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์นั้นที่จะเลือกวิธีการตามกฎหมายได้

  โดย : Administrator วัน-เวลา : 10 มีนาคม 2557 | 13:14:35   From ip : 110.168.236.235

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  http://www.thailawyer.net/ ให้คุณมากกว่าที่คุณคิด