TV Online ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.

 ชมรมคนปลดหนี้ & ล้มบนกองฟูก
- ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้ ถูกทวงหนี้ นายจ้างเอาเปรียบ ถูกให้ออกจากงาน อยากล้มบนกองฟูก
- เราจะช่วยท่านปลดหนี้(ชักดาบ)ตามวิธีทางกฎหมาย

หนี้ บัตรเครดิต แก้ปัญหาหนี้ ชมรมปลดหนี้ ถูกทวงหนี้
  หน้าเว็บหลัก      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      สมัครเข้าชมรมคนปลดหนี้   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 23 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • ทีเด็ด คำให้การสู้เจ้าหนี้ที่ฟ้องขาดอายุความ อ่านซะ จะได้รู้วิธีสู้เจ้าหนี้

  ชื่อ  นามสกุล : ภาณุมาตร์  zzzzzzz
  อายุ :33 ปี
  เพศ :  ชาย
  ที่อยู่ : xx หมู่ xx  ต.คุ้งน้ำวน  อ.เมือง
  จ.ราชบุรี  70000
  โทรศัพท์ : 0891131995
  อีเมล์ :  [email protected]
  อาชีพ :  พนักงานบริษัท / ลูกจ้าง
  ปํญหาที่มาพบ   :หนี้บัตรเครดิต                       
  เลขบัตรประชาชน :xxxxxxxxxxxxx
  หัวข้อเรื่อง :คดีบัตรเครดิตรบริษัทบัตรกรุงไทย
  เขียนข้อความ : วันฟ้อง 10 พ.ค. 2553
  วันนัดแรก (ยื่นคำให้การจำเลย) 28 มิ.ย. 2553
  มีรายละเอียดดังนี้
  ฟ้องโจทก์มีจำนวนทุนทรัพย์รวม ๑๔๑,๓๗๕.๘๙ บาท แยกเป็นเงินต้น ๙๖,๘๖๗.๒๗ บาท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวม ๔๔,๕๐๘.๖๒ บาท
  ให้จำเลยชำระหนี้ตามระบุด้านบนภายใน 30 วัน

  คำให้การจำเลย.....

  1. โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี) การกระทำของโจทก์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริต มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อตกลงให้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นการขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๕๔
  2. ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เนื่องจากอายุความในการฟ้องเรียกหนี้ตามบัตรเครดิตมีกำหนดอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่ผิดนัดชำระ เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องปรากฏว่าจำเลยชำระเงินจำนวน ๙,๗๐๐ บาท ซึ่งเป็นการชำระครั้งสุดท้าย และจำเลยเริ่มผิดนัดชำระโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ปรากฏตามสำเนาเอกสารแนบท้ายคำให้การจำเลยหมาย ล. ๑,๒,๓ และ ๔ ตามลำดับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคำให้การของจำเลย คดีนี้โจทก์กล่าวมาในคำฟ้องว่าจำเลยชำระเงินครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ นั้นเป็นเอกสารที่โจทก์จัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียว ขอศาลที่เคารพได้โปรดให้โจทก์แสดงเอกสารที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยชำระเงินครั้งสุดท้ายด้วย คดีนี้ครบกำหนดอายุความในวันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓   แต่โจทก์ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓   ดังนั้นฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความแล้ว  ขอศาลที่เคารพได้โปรดพิจารณาพิพากษายกฟ้องของโจทก์ด้วย                                                                                           

  นัดสืบพยานโจทก์/จำเลย วันที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 9:00 น.


  โดย : Administrator วัน-เวลา : 26 สิงหาคม 2553 | 16:36:06   From ip : 183.89.109.229

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  http://www.thailawyer.net/ ให้คุณมากกว่าที่คุณคิด