- ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ร่วมฉลอง ๘๓ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญท่านที่มีปัญหาหนี้สินต่างๆ ลงชื่อขอรับเอกสาร
             วิธีไม่ให้เจ้าหนี้ทวงหนี้ที่บ้านที่ทำงาน พร้อมจังส่งฟรี พร้อมให้คำปรึกษาฟรีเพื่อให้ทุกท่านพ้นทุกข์จากปัญหาหนี้สิ้นกลับมาอยู่อย่าง
             พอเพียงตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"

      ลูหนี้ทุกท่านที่พลาดขอรับเอกสารปลดหนี้ชุด(ไม่ให้ทวงหนี้ที่บ้านที่ทำงาน) ... จะเปิดให้ลงทะเบียนรับใหม่ได้ฟรีในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เพียงวันเดียวที่นี่
          ขอสงวนสิทธิผู้ที่ลงทะเบียนก่อนและหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔

.          -  กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ของท่าน.. ระบุด้วยว่า "ต้องการรับเอกสารวิธีไม่ให้เจ้าหนี้ทวงหนี้ที่บ้านที่ทำงาน"  


สมัครVIP แบบรายปี รับVCDปลดหนี้
 อธิบายวิธีปลดห
นี้ใช้ได้จริงตามกฎหมายไม่ต้องจ้างทนาย >>>

        ท่านต้องการปรึกษากฎหมายฟรี   ปัญหาครอบครัว   ปัญหาหนี้สิน  มรดก  แรงงาน  ธุรกิจ  คดีความต่างๆ โดยไม่ประสงค์จะลง 
           ในกระดานกฎหมายและต้องการให้ตอบเป็นความลับ    กรุณากรอกข้อความให้ครบทุกช่อง "หากไม่ครบ ยังไม่คำตอบครับ"
        เขียนปัญหาของท่านโดยละเอียด   ระบุชื่อนามสกุลจริง   ที่อยู่    อีเมล์   โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านโดยตรง
        กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ   เล่าเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด ปัญหาขอท่านจะได้รับการตอบกลับภายใน  ๑ วัน
        หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบตรงตามความจริง สามารถกรอกใหม่ให้ถูกต้อง    หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ในการโอนเงินและอื่นๆ เราไม่รับ
           ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและจะไม่ตอบปัญหา    ที่เห็นว่าไม่สมควร

 

 

 
  ชื่อ * ( ระบุไทย ) ปรึกษากฎหมายฟรี
 สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่(ที่บ้าน ที่ทำงาน) * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ ที่บ้าน)
อีเมล์
อาชีพ  * (ต้อระบุ)
ปัญหา

ละเมิดฉ้อโกง ยักยอก
เช็ค , กู้ยืม
บ้าน , ที่ดิน , คอนโด
อื่นๆ

หนี้บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล
จำนอง จำนำ
ครอบครัว      

แรงงาน  ค่าจ้าง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
เลขบัตรประชาชน *
   
หัวข้อเรื่องปัญหา *

เขียนข้อความ
    โดยละเอียด


    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

       

ขณะนี้มีคน online อยู่ 36 ท่าน

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *