หลักการเขียนคำให้การชุดละ ๕๐๐ บาท พร้อมจัดส่ง
 ชื่อบัญชี นายสุรพล กระแจะจันทร์
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาสามแยกเกษตร
บัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี ๐๓๙-๑๘๑๖๓๗-๓
เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่ ๐๘๙-๘๑๙๖๔๑๔    หรือกรอกข้อมูล   และกดส่งข้อความ
 เราจะตรวจสอบแล้ว จะแจ้งยืนยันภายใน ๒๔.๐๐ นาฬิกา และจัดส่งให้ท่านภาย ๒๔ ชั่วโมง


คำให้การ
ต่อสู้คดีผู้บริโภค
( ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ เปี้ยผิดนัด)

 
  ชื่อ * ( ระบุไทย )
 สกุล * ( ระบุไทย )
อายุ *
เพศ

   

ที่อยู่ * ( ระบุไทย )
โทรศัพท์ * ( ระบุ ที่บ้าน)
อีเมล์
อาชีพ  * (ต้อระบุ)
เลขบัตรประชาชน
โอน ๕๐๐ บาท โอนเงินแล้ว ยังไม่โอนเงิน
วันที่โอนเงิน    จำนวนที่โอน  
หัวข้อเรื่องปัญหา *

เขียนข้อความ
    โดยละเอียด


    ขอคำปรึกษา โดยตรงกับนักกฏหมาย

       


ขณะนี้มีคน online อยู่ 50 ท่าน

<<< กลับหน้าแรก    * * * ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ตามกฎหมายที่จะกระทำการ ไม่กระทำการใด ที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และจะไม่คืนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิก * * *